Parlament: edukacja pacjentów przynosi pozytywne efekty

13 Września 2018, 9:22 leki apteka farmaceuta senior

Zwiększanie świadomości pacjentów poprzez akcje edukacyjne przynosi konkretne efekty – przekonywali eksperci podczas pierwszego, powakacyjnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego.

 

W trakcie spotkania podsumowano dwa lata działalności Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, której sztandarowy projekt „Przewietrz Apteczkę” pozwolił na przeszkolenie blisko 1,5 tys. seniorów. Fundacja Pacjenci Zdrowo Zaangażowani po roku od oficjalnej inauguracji projektu „Przewietrz Apteczkę” podsumowała w Sejmie pierwsze efekty działań edukacyjnych prowadzonych w całym kraju.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami i zachęcali do podjęcia działań na szeroką skalę.

Po pierwsze edukacja

Rozpoczynając posiedzenie przewodniczą parlamentarnego zespołu - Beata Małecka-Libera (PO) – podkreśliła, że od kilku lat eksperci zdrowia publicznego wskazują na luki w zakresie edukacji zdrowotnej.

-Jest to ważny temat, który co chwila jest jednak odkładany jest na bok. W moim odczuciu każda prozdrowotna akcja, która jest realizowana konsekwentnie i przynosi konkretne efekty, powinna zostać zauważona, a z części realizowanych pomysłów warto skorzystać i przenosić je na dużo większą skalę- oceniła posłanka PO. Jej zdaniem wszystkie projekty niosące ze sobą prozdrowotne wartości powinny być realizowane konsekwentnie i na szeroką skalę.

- Akcja „Przewietrz apteczkę” zagościła do każdego województwa – co stanowi dobry zaczyn do tego by projekt ten kontynuować i powielać przez kolejne lata- podkreśliła Beata Małecka-Libera. Wietrzenie apteczek seniorów Prezentowana podczas posiedzenia akcja „Przewietrz Apteczkę” to jedna z kilku inicjatyw podjętych przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani, kierowaną przez dr n.med. Annę Staniszewską, adiunkt z Katedry i Zakłada Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Fundacja OZZ powstała trzy lata temu i jak jej nazwa wskazuje działa na rzecz polskich obywateli i zdrowo angażować ich we własne zdrowie. Nasze działania rozpoczęliśmy od postawienia diagnozy i sytuacji w obszarze lekowym, który dotyka w szczególności grupę seniorów. Doszliśmy do wniosku, ze dobrze wyedukowany pacjent będzie nie tylko pacjentem bardziej świadomym w obszarze lekowym, ale również będzie mógł być partnerem lekarza i pozostałego personelu medycznego- oceniła Anna Staniszewska, prezes Fundacji OZZ. Jej zdaniem jednym z efektów takiej edukacji w długofalowej perspektywie jest m.in. mniejsza liczbę hospitalizacji, mniejsza liczba powikłań wywołanych wielolekowością czy też zmniejszenie zjawiska niewłaściwego przechowywania produktów leczniczych. 

Dlatego też fundacja zdecydowała się na edukację pacjentów w wieku senioralnym

Jak wyjaśnił dr n. med. Dominik Olejniczak, wiceprezes Fundacji OZZ i jednocześnie adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to właśnie seniorzy uznani zostali za pacjentów wymagających pomocy i szerszej edukacji odpowiadającej na podstawowe potrzeby, z jakimi muszą się na co dzień mierzyć.

- Statystyczny senior cierpi na 4-5 chorób współwystępujących. W praktyce oznacza to, że tyle schorzeń się leczy – wobec czego zjawisko wielolekowości, czyli polipragmazji, staje się jednym z kluczowych wyzwań zdrowotnych seniorów. Stąd też uznaliśmy, że motywem przewodnim akcji „Przewietrz apteczkę” będzie edukacja pacjentów ukierunkowana na racjonalne i bezpieczne leczenie, a także odpowiedzialne, samodzielne zażywanie preparatów leczniczych- podkreślił Dominik Olejniczak.

Warsztaty odbywały się m.in. w ramach zajęć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Domach Dziennego Pobytu czy w placówkach, w których odbywały się spotkania seniorów. „Początkowo warsztaty były realizowane w Warszawie i miejscowościach okolicznych. W miarę upływu czasu informacje o naszej aktywności docierały do coraz szerszych kręgów – dzięki czemu rozszerzyliśmy naszą kampanię na pozostałe województwa”- podkreślił Dominik Olejniczak i dodał, że praktyka pokazała, że działanie w mikroskali i bezpośrednia praca z osobami starszymi – dawała zdecydowanie lepsze efekty niż ogólne kampanie informacyjne, które dotychczas były realizowane. To właśnie w trakcie takich bezpośrednich spotkań eksperci byli w stanie odpowiedzieć na większość pojawiających się wątpliwości, a także efektywnie przekazywali rzetelną wiedzę opartej na faktach.

Jak podkreślił Olejniczak, bardzo częstym pytaniem pojawiającym się w trakcie bezpośrednich rozmów było pytanie o możliwość przyjmowania przeterminowanych leków. -Przez dwa lata prowadzenia warsztatów „Przewietrz Apteczkę” udało nam się przeszkolić ponad 1500 seniorów, z którymi podczas blisko 100 godzin warsztatów w 35 ośrodkach porządkowaliśmy domowe apteczki – dodał wiceprezes Fundacji OZZ.

Wiele zaskoczeń

W trakcie warsztatów inicjatorzy akcji przeprowadzili również badania dotyczące podstawowej wiedzy na temat leków i samej farmakoterapii. Pojawiające się odpowiedzi dowiodły słuszności przeprowadzenia działań edukacyjnych w grupie pacjentów w wieku senioralnym. - Dla wielu osób starszych zaskoczeniem była informacja, że leki przeterminowane bądź uszkodzone (nie nadające się do przyjmowania) powinny być utylizowane za pośrednictwem apteki. Natomiast w przypadku informacji dotyczących zażywania leków – nie dla wszystkich jasnymi sformułowaniami były te wskazujące na konieczność zażycia leku przed, w trakcie czy po posiłku. Niestety część seniorów nie potrafiła zinterpretować tego typu prostego komunikatu- dodał Dominik Olejniczak.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz