24.09 Rada Przejrzystości m.in. o lekach stosowanych w SM i POChP

13 Września 2018, 13:20 AOTMiT

24. września (poniedziałek) planowane jest posiedzenie rady przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W porządku obrad podjęte zostaną zagadnienia z zakresu SM, raka rdzeniastego tarczycy i POChP.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny substancji:

  • MAVENCLAD (cladribinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”.
  • CAPRELSA (vandetanibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy z zastosowaniem wandetanibu (ICD-10 C73)”.
  • SYMBICORT (budesonidum + formoteroli fumaras dihydricus) we wskazaniu: „Przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, eozynofilowe zapalenie oskrzeli”.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną:

  • filgrastimum we wskazaniach: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) – w przypadkach innych niż określone w ChPL, anemia aplastyczna, neuropenia wrodzona – w przypadkach innych niż określone w CHPL, neuropenia nabyta – w przypadkach innych niż określone w CHPL.
  • doxorubicinum we wskazaniach: ICD-10 C81 (Choroba Hodgkina) wraz z podkodami: C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, ICD-10 C82 (Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)) wraz z podkodami: C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, ICD-10 C83 (Chłoniaki nieziarnicze rozlane) wraz z podkodami: C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, ICD-10 C84 (Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T) wraz z podkodami: C84.0, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, ICD-10 C85 (Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych) wraz z podkodami: C85.0, C85.1, C85.7, C85.9.

źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz