Zmiany w Komisji Ekonomicznej MZ

13 Września 2018, 14:04 leki

Jest nowy skład Komisji Ekonomicznej. Co się zmieniło? Czy tym razem przybyło czy ubyło osób. 

Komisja Ekonomiczna to zespół, który prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komisja liczy 14 członków, w tym 10 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 4 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Przewodniczący komisji to prof. Mirosław Szeligowski
  • Zastępca przewodniczącego komisji: Mirosław Markowski

W porównaniu do poprzedniego składu, w nowym zestawieniu ubyły dwie osoby: Anna Sołtys oraz Barbara Walenciuk.

Z kolei w lipcu ze składu Komisji Ekonomicznej została usunięta Edyta Matusik.

Większość osób jest w komisji od 2011 r. 

Skład Komisji (stan na 12.09.2018 r.)

Imię i Nazwisko

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Iga Lipska Narodowy Fundusz Zdrowia Główny Specjalista

Bójko Jerzy

Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

Zastępca Dyrektora

Brzozowska Melania

Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

Czarnogórski Michał

Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik

Jazgarska Elżbieta

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

Dyrektor

Kozłowska-Plewa Grażyna

——–

 —-

Markowski Mirosław

Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Naczelnik

Migdalski Sebastian

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych

Szalak Hubert

Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

p.o. Naczelnika

Prof. Szeligowski Mirosław I.

Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik

Urban Krzysztof

Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

p.o. Kierownika

Jan Staniłko

Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora

 
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz