Pielęgniarki Cyfrowe zgłaszają propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia

13 Września 2018, 16:34 pielęgniarka

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe skierowały do Ministerstwa Zdrowia dokument z proponowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia w trzech zakresach: finansowania, funkcjonowania oraz pielęgniarstwa. Co dokładnie proponują?

 • W proponowanych zmianach znalazły się między innymi takie propozycje:
 • Nastawienie na nowelizację wyceny procedur i zabiegów. Wycena zgodna z rzeczywistymi potrzebami i w konsultacji z praktykami zawodów, dot. lekarzy i pielęgniarek.
 • Wdrożenie przepisów, które pozwolą na ukazanie rzeczywistych kosztów opieki nad chorym. Wystawianie wszystkich kosztów związanych z pobytem w szpitalu lub poradni w postaci rachunku. Edukacja chorego w sferze kosztów.[
 • Elektroniczne wizyty, ustalanie harmonogramu chorego i kontroli jego zdrowia.
 • Indywidualne karty/konta pacjenta, by miał świadomość ile ma składek zdrowotnych odłożonych (uszczelnienie i zmotywowanie pacjenta do indywidualnych wpłat dodatkowych środków)
 • Realna wycena procedur lekarskich i pielęgniarskich z uwzględnieniem opinii osób merytorycznych (nie urzędników).
 • Zawody pomocnicze z jasno określonymi kompetencjami i zależnościami, określenie mapy działań dla nowego personelu (opiekuni medyczni, asystenci, sekretarki medyczne, sanitariusze, kuchenkowe, salowe).
 • Normy zatrudnienia porównywalne z zachodem. System oceny stanu ciężkości pacjenta, warunkujący normy zatrudnienia.
 • Urlop zdrowotny w wymiarze 30 dni, dla poratowania zdrowia, rozszerzenie BHP i procedur prewencyjnych, co zachęci do pozostania w zawodzie. 
 • Opieka psychologiczna dla środowiska pielęgniarskiego.
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia na temat oprócz norm zatrudnienia, ale również wprowadzenia dodatków finansowych za kursy, specjalizacje i poziom wykształcenia.


 


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Emila Piątek, 14 Września 2018, 10:45
Brawo cyfrowe!