NFZ doda 0,5 mld zł na refundację leków. Firmy uratowane przez paybackiem

14 Września 2018, 11:42 leki pieniądze

Ministerstwo Zdrowia zmienia rozporządzenie sprzed ponad roku określające ile dodatkowych środków na refundację (z nadwyżki w 2018 r. wobec 2017 r.) wyda m.in. na nowe, nierefundowane dotychczas terapie. Przy okazji uwzględniono, że NFZ zmieni swój plan finansowy i doda kilkaset mln zł na refundację. Bez tego ustawowy poziom wydatków na leki (17 proc. budżetu NFZ) mógłby zostać przekroczony i wszystkie firmy farmaceutyczne musiałyby zwrócić część pieniędzy Funduszowi. 

Przez lata pacjenci, lekarze i eksperci zwracali uwagę na to, że NFZ wydaje na refundację mniej niż wpisany w ustawie górny limit. W tym roku, jak na bieżąco informujemy w Polityce Zdrowotnej, wydatki są miesiąc w miesiąc blisko tego limitu. I w efekcie pojawiło się pierwszy raz w historii ustawy refundacyjnej zagrożenie zapłacenia przez firmy paybacku. 

Zobacz: 
NFZ wydał na refundację leków w aptekach więcej niż planował
Co o groźbie pay-backu sądzi branża farmaceutyczna? 

Stąd skierowany właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Jak wyjaśniło MZ, potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z projektowanej przez NFZ, zmiany planu finansowego Funduszu na 2018 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację.

-  Zgodnie z prognozą NFZ wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1, 131 189 mld zł względem roku poprzedniego – wyjaśniono w uzasadnieniu.

W związku z tym przyjęto wzrost dotychczasowego całkowitego budżetu na refundację w 2018 r. przez zwiększenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na:

1) finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, do kwoty 295,07 mln zł  - wcześniej było to 70 mln zł (wzrost o 225,07 mln zł);

2) finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej do kwoty 26,04 mln zł - wcześniej było to 3,22 mln zł (wzrost o ponad 22,82 mln zł);

3) refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach, do kwoty 810,08 mln zł - wcześniej było to 534,9 mln zł (wzrost o 275,18 mln zł).

Tym samym, po przeprowadzonych zmianach, wzrost całkowitego budżetu na refundację w 2018 r., w stosunku do 2017 r., wyniesie 1, 13 mld zł. Wcześniej było to w sumie 608,12 mln zł, czyli o 523,07 mln zł mniej.

MZ dodał, że przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2018 nie będzie powodować przekroczenia 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu.

Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2018 pochodzić będą ze środków funduszu zapasowego Funduszu.

Źródło: RCL

AK, AW

Polecamy także: 

MZ znowelizuje ustawę refundacyjną. Wyegzekwuje 17 proc. budżetu ...

Będzie zamknięty katalog dopuszczalnych transakcji aptecznych

24.09 Rada Przejrzystości m.in. o lekach stosowanych w SM i POChP

Protest techników przeniesie się do aptek?

Nowa lista leków z zakazem wywozu z kraju. Brakuje ich w Polsce

MZ nie rezygnuje z internetowej sprzedaży Rx. GIF z nadzorem kurierów

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz