Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego przyjęta przez Sejm

14 Września 2018, 16:06 SEJM

Ustawa regulująca podstawy funkcjonowania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego została przyjęta przez Sejm w czwartek wieczorem. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za przyjęciem ustawy głosowało 369 posłów, przeciwnych było 25, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Jarosław Pinkas, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w CMKP, Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego CMKP, Główny Inspektor Sanitarny oraz konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, pytany przez Politykę Zdrowotną o przyjętą ustawę podkreślił, że daje ona jednoznaczne podstawy prawne funkcjonowania Uczelni, ponieważ dotychczas były one niezwykle niejednoznaczne. 

- Łatwiej będzie zarządzać dyrektorowi, gdy będzie miał te podstawy prawne - dodał. Jednocześnie podkreślił, że w jego ocenie uczelnia funkcjonuje bardzo dobrze i jest "rozpędzona w dobrym tego słowa znaczeniu".

- Ustawa ułatwi prowadzenie działalności komercyjnej, tak jak robią to wszystkie inne uczelnie. CMKP będzie miało możliwość podpisywania umów z innymi podmiotami, współpracy z innymi uczelniami, pozyskiwania funduszy - wyliczał J. Pinkas.

Ustawy przewiduje uregulowanie podstaw funkcjonowania oraz statusu prawnego CMKP, które powstało w 1971 r. Jak uzasadniał resort zdrowia, obecnie obowiązująca forma organizacyjno-prawna działania Centrum wywołuje trudność interpretacyjną, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym brak jest legalnej definicji określającej, czym jest samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna.

Ponadto od utworzenia Centrum do chwili obecnej kilkukrotnie zmieniały się przepisy regulujące kwestie szkolnictwa wyższego, co powoduje wątpliwości w zakresie zachowania mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”.

Chodzi o umocowanie funkcjonowania CMKP w ustawie, która ma m.in. doprecyzować jego zadania w zakresie organizacji i koordynacji elementów medycznego kształcenia podyplomowego, a także strukturę organizacyjną i kompetencje wybranych organów wewnętrznych.

Jednostka będzie funkcjonowała jako państwowa osoba prawna pod dotychczasową nazwą. Jej podstawowy zakres działalności to kształcenie podyplomowe w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze oraz prowadzenie studiów doktoranckich i studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ponadto Centrum będzie organizowało, koordynowało i kontrolowało zadania w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej.

AW

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz