Fundacja Alivia: ustawa o Agencji Badań Medycznych to wielka szansa

17 Września 2018, 11:58 diagnostyka biotechnologia laboratorium badania

Kilka poprawek dotyczących zwiększenia niezależności Agencji Badań Medycznych, a także budowania przejrzystości jej pracy oraz angażowania organizacji pacjentów w realizacji niektórych zadań - proponuje Fundacja Onkologiczna Alivia w stanowisku przesłanym resortowi zdrowia w związku z opublikowanym w piątek projektem ustawy o ABM. Jednocześnie fundacja wyraziła pełne poparcie dla tej inicjatywy i oceniła, że jest to wielka szansa.

Fundacja w szczególności liczy na rozwinięcie niesponsorowanych badań klinicznych oraz badań analitycznych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.

Projekt ustawy opisaliśmy tutaj: Nowa ustawa: 0,3 proc. pieniędzy NFZ trafi na...

Jak przypomniała fundacja, minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiadał powołanie Agencji Badań Medycznych od kilku miesięcy. Kilka tygodni temu powołano dr Radosława Sierpińskiego na Pełnomocnika do powołania tej organizacji. Ma to być instytucja na pograniczu resortów zdrowia oraz szkolnictwa wyższego, która będzie finansować badania naukowe, dla których obecnie brakuje programów grantowych.

- Przedstawiony w piątkowe popołudnie projekt nadaje Agencji dodatkowe możliwości działania. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie podstawy do finansowania analiz polityki zdrowotnej - ocenia fundacja.

Fundacja w swoim stanowisku wyraziła pełne poparcie dla przedstawionych rozwiązań. Jednocześnie zaproponowała kilka drobnych poprawek.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich w radzie nadzorującej?

- Część z nich ma na celu zwiększenie niezależności Agencji od ministra zdrowia. Zwraca uwagę, że ze względu na międzyresortowy charakter instytucji konieczne jest wprowadzenie ścieżki powołania Prezesa ABM przez premiera - wskazuje fundacja.

Kolejne poprawki mają na celu umożliwienie społecznej kontroli nad pracami Agencji poprzez publikację planów działania oraz sprawozdań w biuletynie informacji publicznej resortu zdrowia.

Z kolei trzecia grupa propozycji dotyczy wprowadzenia przedstawicieli organizacji pacjenckich do rady nadzorującej działanie Agencji, jak również organów prowadzących postępowania konkursowe.

Fundacja zaapelowała o intensyfikację prac nad projektem, dzięki czemu mógłby on zostać sprawnie przyjęty przez rząd oraz skierowany do prac w Parlamencie.

BPO

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz