26 i 27.09. - posiedzenia Rady ds. Taryfikacji AOTMiT

17 Września 2018, 14:00 AOTMiT

Rada ds. Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji spotka się aż dwukrotnie w przyszłym tygodniu. Rada zajmie się m.in. opiniowaniem projektów taryf świadczeń w zakresie pakietów diagnostycznych w obszarach chorób nowotworowych.

Porządek obrad posiedzenia w środę 26 września obejmuje:

  1. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń gwarantowanych obejmujących w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne.
  2. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07.
  3. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98.

Z  kolei w czwartek (27 września) w porządku obrad Rady znalazło się: 

  1. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowanego kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)”.
  2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego stosowane w zakresie replantacji kończyny górnej”.

Źródło: AOTMiT

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz