Rada Ministrów dziś o Polityce Lekowej

18 Września 2018, 8:52 kalendarz

Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji Senackiej po wakacjach - Komisja Zdrowia zajmie się wynagrodzeniami w zawodach medycznych. Również dziś posiedzenie Rady Ministrów, która zajmie się m.in. dokumentem Polityka Lekowa Państwa 2018-2022.

O godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów. W zdrowotnym porządku obrad:

  • Polityka Lekowa Państwa 2018-2022.
  • Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

O godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia. Komisja zajmie się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz