MZ wyjaśnia zamieszanie z dziedzinami priorytetowymi i dodatkami za nie

18 Września 2018, 11:13 Lekarze

Resort zdrowia przypomina, że  priorytetowe dziedziny medycyny zostały określone w rozporządzeniu z 6 września br. z mocą obowiązującą od 1 lipca br. Utraciło zaś moc rozporządzenie z 2012 r. MZ wydał komunikat, aby nie było wątpliwości, które dziedziny medycyny należy uznać za priorytetowe przy ustalaniu zwiększonego wynagrodzenia rezydentów.

Ministerstwo zdrowia wydało specjalny komunikat w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. 2018 r. poz. 1738).

Jak wskazał resort, za dziedziny priorytetowe uznaje się dziedziny medycyny określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, a obowiązuje ono od 1 lipca 2018 r.

Oznacza to, że przy ustalaniu kwoty zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury na podstawie art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617 z późn.zm.) w powiązaniu z art. 10 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, za dziedziny priorytetowe należy uznać dziedziny określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Które dziedziny priorytetowe?
O tym, które dziedziny medycyny zostały wskazane jako priorytetowe w rozporządzeniu z 6 września informowaliśmy tutaj: MZ: Realizujemy Porozumienie z Rezydentami. Jest rozporządzenie o wysokości wynagrodzeń
Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury zależy od dziedziny medycyny i od okresu specjalizacji. 
 
W myśl rozporządzenia z 6 września, w przypadku lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w 20 dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, ortodoncja, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego będzie następująca: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4875 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5300 zł.
 
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4000 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4500 zł.
 
 
Źródło: MZ
 
BPO
 
Polecamy także:
 
 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz