MZ tworzy zespół ds. programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027

18 Września 2018, 13:09 dane dokumenty raport

Ministerstwo Zdrowia powołuje Zespół, którego zadaniem będzie prowadzenie przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze ochrony zdrowia. Kto zasiądzie w zespole?

-Działania zespołu mają zapewnić skuteczniejszą i efektywniejszą absorpcję środków pochodzących z funduszy europejskich - czytamy w treści zarządzenia. 

Kto zasiądzie w zespole?

1) Przewodniczący – członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Funduszy Europejskich i e–Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e– Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia wyznaczony przez Przewodniczącego;

3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e–Zdrowia bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu;

4) Członkowie:

a) zajmujący co najmniej stanowisko Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora przedstawiciel: – Departamentu Analiz i Strategii, – Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia, – Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

b) Prezes albo Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) Główny Inspektor Sanitarny albo Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,

d) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

e) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,

f) trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich i e–Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia zajmujących stanowisko Naczelnika,

g) po jednym przedstawicielu z organizacji: - Fundacji My Pacjenci, - Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, - Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi; h) pięciu ekspertów wskazanych przez Ministra Zdrowia.

JK

źródło: Dziennik MZ

Polecamy również:

MZ: 12 projektów z dofinansowaniem na kształcenie podyplomowe lekarzy

30 mld z UE na innowacje: nauka, przemysł i wyzwania społeczne

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz