PEX PharmaSequence podsumowuje rynek aptek w sierpniu

18 Września 2018, 15:05 dane dokumenty raport
18 Września 2018, 15:05 dane dokumenty raport
18 Września 2018, 15:05
18 Września 2018, 15:05
18 Września 2018, 15:05

PEX PharmaSequence podsumowała rynek apteczny w sierpniu. Z danych wynika, że średnia wartość sprzedaży w aptekach w czerwcu wzrosła, co po części może być spowodowane wzrostem cen detalicznych leków. Wciąż także zmniejsza się liczba aptek w Polsce. 

 

Rynek apteczny w sierpniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2,8 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o ponad 213 mln zł (+8,3 proc.). Wobec sierpnia br. sprzedaż zwiększyła się o ponad 69 mln zł (+2,6 proc.). Obrót statystycznej apteki w tym miesiącu wyniósł 187,5 tys. zł, był to wzrost o 9,6  proc. względem analogicznego okresu w 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła blisko 618 mln zł i była większa o blisko 34 mln zł (+5,8 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 981 mln zł i wzrosła o prawie 64 mln zł (+6,8 proc.) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1,16 mld zł i wzrosła o ponad 114 mln zł(+10,9 proc.).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości również rosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 62 mln zł (5,7 proc.), a  wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 1 mln zł (+0,1 proc.), z kolei recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 10 mln zł(+1,6 proc.).

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość prawie 737 mln zł , tj. o 9,5 proc więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 24,9 proc.  i był mniejszy o 1,8 punktów procentowych niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane nie uległo zmianie.


PexPharmaSequence prognozuje, że sprzedaż całego rynku farmaceutycznego na koniec 2018 r. wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,4 proc więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,7 mld zł (+3,6 proc. w stosunku do 2017 roku).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz