Naczelną Izba Lekarska i NFZ zacieśniają współpracę?

18 Września 2018, 16:10 porozumienie umowa uścisk dłoni

Powstanie stały zespół ds. współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Narodowym Funduszem Zdrowia. Będzie on m.in. opiniował projekty zarządzeń Prezesa NFZ, zanim opublikowany zostanie oficjalny projekt.

Decyzję o powołaniu zespołu podjęto na ostatnim posiedzeniu Prezydium NRL, w którym uczestniczyli przedstawiciele NFZ m.in. Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych dr med. Dariusz Tereszkowski - Kamiński. Jak informuje NIL, omówiono kilka najistotniejszych zagadnień dotyczących m.in. stomatologii, zadłużenia szpitali, potrzeby dokonania zmiany wyceny świadczeń z zakresu AOS.

Podczas prezydium omówiono także założenia do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, wprowadzającego rozdział o obowiązkach pacjenta. W przyjętych zapisach uwzględniono m.in. obowiązek rzetelnej współpracy pacjenta z lekarzem, w szczególności poprzez  przekazywanie pełnej informacji o swoich problemach zdrowotnych i stosowanych lekach czy innych produktach. Zaproponowano także zapis zobowiązujący pacjentów do nienaruszania dóbr osobistych i godności pracowników medycznych (a nie tylko praw innych pacjentów).

Ponadto zaakceptowano przygotowany we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta zestaw dziesięciu zwięzłych rekomendacji dla społeczeństwa. Zalecenia te mają zostać przedstawione Ministrowi Zdrowia wraz z propozycją wspólnej kampanii prozdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podczas obrad przedstawiono także informację na temat organizacji X Kongresu Polonii Medycznej, który zaplanowano w dniach 30 maja - 1 czerwca 2019 roku w Gdańsku. Tematem przewodnim części merytorycznej będą postępy techniki w służbie medycyny. 

Na posiedzeniu poruszono również temat Kodeksu branżowego dla sektora medycznego (dot. RODO). 

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz