Aptekarze domagają się ustawy o swoim zawodzie

19 Września 2018, 9:25 APTEKA FARMACEUTA

Resort zdrowia powinien rychło zakończyć prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty – uważają członkowie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA). Podkreślają, że dokument ten powinien dzięki racjonalnym i jasno sformułowanym zapisom rozwiązać wiele nieprawidłowości, które obecnie organizacja obserwuje na rynku aptecznym.

 

W ocenie organizacji dokument ten jest szansą na ustanowienie pełnej niezależności zawodowej farmaceuty, jako medycznego zawodu zaufania publicznego. -To właśnie ona jest podstawowym warunkiem właściwego wykonywania przez nas, farmaceutów powierzonych nam publicznych zadań w systemie ochrony zdrowia. Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach aptecznych (czyli ok. 50 proc. wszystkich aptek) co do zasady mają narzucone plany dotyczące zarówno asortymentu, jak i ilości towaru, który muszą „wypchnąć”, żeby zachować miejsce pracy, otrzymać wynagrodzenie, czy premię- wskazuje organizacja.

ZAPPA podkreśla w swoim stanowisku, że plany sprzedażowe są narzucane przez tzw. koordynatorów służą wyłącznie osiąganiu zysków przy jednoczesnym naruszeniu interesu pacjenta.

Kara za wpływ na merytoryczną pracę

Organizacja w swoim stanowisku podkreśliła, że kierując się bezpieczeństwem pacjentów i potrzebą wyraźnego rozdzielenia praw właściciela od praw personelu fachowego, konieczne wprowadzenie jest do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty sankcji dla osób niebędących farmaceutami, próbujących wpływać na merytoryczne decyzje pracowników aptek.

- Ograniczenie niezależności farmaceuty winno również skutkować bezwzględnym cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki w wyniku utraty rękojmi przedsiębiorcy, o której mowa w art. 101 ust. 4. ustawy Prawo Farmaceutyczne- podkreślili członkowie ZAPPA. Ich zdaniem powstająca na Miodowej ustawa o zawodzie winna określić także zakres zadań i odpowiedzialności farmaceutów, poszerzyć kompetencje oraz przyczynić się do włączenia i utrwalenia pozycji farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Przekonują, że spadająca liczba lekarzy i starzejące się społeczeństwo powinny być argumentami za wprowadzeniem farmaceutów – jako profesjonalistów medycznych – do systemu ochrony zdrowia.

Potrzeba opieki farmaceutycznej

ZAPPA zwróciła również uwagę na potrzebę wdrożenia systemowej i refundowanej opieki farmaceutycznej , która wzmocniłaby kompleksową opiekę nad pacjentem, odciążyłaby lekarzy, przyniosłaby konkretne oszczędności systemowi ochrony zdrowia oraz ułatwiłaby pacjentom bezkolejkowy dostęp do porad medycznych.

- Opieka farmaceutyczna to też oczekiwane przez nas zwiększenie roli farmaceutów w systemie, realizacja zawodowych ambicji. Jej prowadzenie uzasadnia potrzebę wysoko specjalistycznych ciągłych szkoleń, przekazujących nam wiedzę potrzebną w codziennej pracy z pacjentem, również pod kątem światowych nowości. Podstawa merytoryczna jest kluczem do rozwoju wysokiej jakości usług farmaceutycznych, ma więc olbrzymie przełożenie na dobro pacjenta- podkreślają aptekarze.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek zaapelował do resortu zdrowia o jak najszybsze procedowanie ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie zwrócił uwagę na kwestie niezależności zawodowej farmaceuty, jako gwarancji bezpieczeństwa pacjentów. - Ustawa daje podstawy do wprowadzenia systemowej opieki farmaceutycznej – podkreślają członkowie ZAPPA.

AM

PEX PharmaSequence podsumowuje rynek aptek w sierpniu

Rozporządzenie w sprawie recept przekazane do publikacji

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz