Od 2013r. średnia długość życia europejczyków wydłużyła się o rok

19 Września 2018, 15:43 seniorzy

Wykonane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) badania wskazują, że średnia długość życia Europejczyków jest o rok dłuższa niż 5 lat temu. Ponadto z naszych deklaracji wynika, że jesteśmy „najbardziej zadowolonym” społeczeństwem na świecie. Jakie zmiany zaszły od wdrożenia w życie nowej polityki zdrowotnej przez państwa starego kontynentu?

-Najnowszy raport zdrowia Europy wskazuje, że kraje starego kontynentu poczyniły znaczące kroki do zrealizowania celu założonego przez WHO określonych w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju – mówi dyrektor regionu Europy WHO, dr Zuzsanna Jakab.

Po 5 latach średnia długość życia wydłużona o rok

Wyniki badań wskazują, że w porównaniu do danych sprzed 5 lat, średnia długoś życia Europejczyków wydłużyła się o rok. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że różnica średniego wieku życia między krajami z najdłuższą i najkrótszą przeżywalnością wynosi aż 11,5 lat.

Raport wskazuje, że w ciągu ostatnich 15 lat ograniczono liczbę przedwczesnych zgonów o około 25 proc. Ponadto z powodu chorób niezakaźnych jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, cukrzyca i przewlekłe choroby układu oddechowego umiera coraz mniej osób. Rocznie liczba zgonów z tego powody zmniejsza się o 2 proc. Do 2020 r. szacuje się, że ten współczynnik wyniesie 1,5 proc mniej zgonów/rok.

Za przyczynę prognozowanego regresu podaje się: wciąż najwyższy na świecie współczynnik osób palących papierosy, najwyższe na świecie średnie spożycie alkoholu oraz nadwagę i otyłość, która dotyczy ponad połowy Europejczyków. Na przestrzeni ostatnich 5 lat Europie udało się również ograniczyć o 12 proc. liczbę zgonów spowodowanych „czynnikami zewnętrznymi” (np. kontuzjami, zatruciami).

Wyniki badań pokazują, że wprowadzenie w ostatnich latach odpowiadającej na potrzeby Europejczyków polityki zdrowotnej państw przynosi wymierne korzyści. Jeżeli tendencja osiągnięcia celów założonych przez WHO utrzyma na obecnym poziomie to możemy oczekiwać zdrowszego społeczeństwa na przestrzeni najbliższych dekad – podsumowuje raport.

JK

Polecamy również:

WHO: średnia długość życia na świecie wzrosła o 5 lat

Bogaci żyją dłużej. Profilaktyka i edukacja wciąż mało skuteczne

GUS: choroby układu krążenia nadal główną przyczyną zgonów w Polsce

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz