RPD pyta: co dalej w sprawie zakażeń szpitalnych

20 Września 2018, 16:32 SZPITAL

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o aktualne dane na temat występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella Pneumoniae, a także etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych zwalczania zakażeń szpitalnych.

Rzecznik zapytał GIS również o wnioski z narad prowadzonych przez GIS z kierownikami oddziałów epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inne działania podejmowane przez GIS na rzecz minimalizowania występowania zakażeń szpitalnych.

RPD przypomniał, że w listopadzie wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie rosnącej liczby przypadków występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella Pneumoniae, w tym NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1).

W lipcu Minister Zdrowia poinformował, że 3 kwietnia 2018 r. Główny Inspektor Sanitarny otrzymał upoważnienie Ministra Zdrowia do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, procesu konsultacji publicznych i opiniowania, prowadzenia konferencji uzgodnieniowych projektu rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych zwalczania zakażeń szpitalnych realizującego upoważnienie zawarte w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ponadto Minister Zdrowia poinformował, że w związku z obecnie obserwowaną epidemią ogólnokrajową występowania bakterii lekoopornych z gatunku Klebsiella Pneumoniae Główny Inspektor Sanitarny organizował narady z kierownikami oddziałów epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, które dedykowane były omówieniu działań przeciwepidemicznych w szpitalach z udziałem krajowych ekspertów w dziedzinie zakażeń szpitalnych.

Źródło: RPD

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz