NIPiP o opiniowaniu przez okręgowe izby podwyżek pielęgniarek

21 Września 2018, 9:26 pielęgniarka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zamieściła na swojej stronie komunikat ws. opiniowania przez okręgowe izby wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Procedura jest następująca:

1) W terminie od 1.09 do 14.09.2018 – przesyłanie przez świadczeniodawców do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia)

2) W terminie do 28.09.2018 – przygotowanie i przesłanie aneksów do umów przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawców – (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawcy)

3) Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy (aneksu) przekazuje propozycję podziału środków do OIPiP

4) Opiniowanie przez OIPiP odbywa się w terminie 21 dni od dnia otrzymania propozycji podziału środków od świadczeniodawcy (najpóźniej do 19.10.2018)

Jak przypomniała Izba, propozycja podziału środków powinna zawierać numer aneksu do umowy, wysokość dodatkowych środków przekazanych przez oddział wojewódzki NFZ na realizację zapisów ww. rozporządzenia, liczbę pielęgniarek i położnych objętych zapisami rozporządzenia z podziałem na formę zatrudnienia.

NFZ uspokaja

Jeszcze w środę minister zdrowia informował, że NFZ nie ma pełnych danych o liczbie pielęgniarskich etatów, a placówki mają wydłużony termin składania tych informacji do 21 września. Z kolei NFZ zapewniał wczoraj, że oddziały maja już dane o liczbie pielęgniarek i od początku przyszłego tygodnia rozpoczną proces aneksowania umów.

Źródło: NIPiP

BPO

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz