Porozumienie Rzecznika Praw Pacjenta i PFRON

21 Września 2018, 13:55 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

Rzecznik Praw Pacjenta i p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie o współpracy. Jego celem są wspólne działania dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także wzrost świadomości praw pacjentów, w tym z niepełnosprawnościami oraz zapobieganie naruszeniom praw pacjentów z niepełnosprawnościami.

W ramach porozumienia Rzecznik Praw Pacjenta oraz p.o. Prezesa zarządu PFRON zamierzają m.in. analizować warunki i promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, podjąć działania w celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu Rady Nadzorczej PFRON „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Celem współpracy jest też inicjowanie i realizacja wspólnych projektów dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami – w tym również współfinansowanych ze środków wspólnotowych.

Chodzi również o wspólną realizację inicjatyw informacyjno-edukacyjnych dotyczących aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik i prezes PFRON będą także na bieżąco informować się wzajemnie o realizowanych programach i działaniach obydwu instytucji.

- Jestem przekonany, że współpraca z PFRON będzie stanowić istotne wsparcie w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Wierzę, że nasze wspólne działania będą miały istotny wpływ na podwyższenie poziomu przestrzegania praw tych osób, również dzięki wspólnie podejmowanym przedsięwzięciom edukacyjno-informacyjnym – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Bardzo się cieszę z tego porozumienia, jestem przekonana, że dzięki takiej współpracy znosimy bariery wokół osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając korzystanie z pełni praw w sferze usług zdrowotnych, które mają bardzo istotny wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami – mówi Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw ma być stoisko informacyjne podczas II Powiatowych Targów Aktywności dla Niepełnosprawnych i Seniorów 19 października 2018 r. w Głogowie.

Źródło: biuro Rzecznika Praw Pacjenta

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz