Jednolite procedury dot. decyzji NFZ ws. indywidualnego rozliczania świadczeń?

21 Września 2018, 15:00 NFZ

Prezes NFZ wydał zarządzenie, które ujednolica procedury wydawania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ decyzji ws. indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Chodzi o opublikowane w piątek zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych. Jak podkreślono, zastępuje ono zarządzenie z września 2017 r. 

Jak czytamy w uzasadnieniu, w porównaniu do dotychczas obowiązującego, nowe zarządzenie uszczegóławia przepisy określające terminy złożenia przez świadczeniodawców wniosku w wersji papierowej i elektronicznej oraz proces składania wniosku w przypadku braku możliwości przekazania wersji elektronicznej.

Ponadto doprecyzowano kwestię konieczności uzasadnienia decyzji dyrektora oddziału Funduszu dot. realizacji wniosku, w przypadku wyrażenia zgody na kwotę inną od wnioskowanej.

- Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia interesariuszom transparentności treści zarządzenia oraz uproszczenia korzystania z zawartych w nim przepisów - czytamy w uzasadnieniu.

Zarządzenie wprowadza też zmiany we wzorach wniosków związane z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących lub mających wejść w życie regulacji prawnych.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz