NFZ zmienia termin wyliczenia ryczałtu dla szpitali w sieci

21 Września 2018, 15:49 NFZ

Do 15 października br. nastąpi wyliczenie ryczałtu za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dla szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. NFZ zmienia termin wyliczenia ryczałtu w wydanym w piątek zarządzeniu. Jest to związane z koniecznością uwzględnienia podwyżek dla lekarzy specjalistów.

- W związku koniecznością uwzględnienia w procesie wyliczania ryczałtu PSZ na okres rozliczeniowy trwający od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zmienionej wyceny świadczeń opieki zdrowotnej mającej na celu przekazanie świadczeniodawcom środków na pokrycie skutków finansowych wynikających z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy posiadających specjalizację, dotyczących pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy w wysokości wynikającej z przekazanych przez nich informacji, niezbędne jest dokonanie modyfikacji terminu wyliczenia ryczałtu PSZ na ww. okres rozliczeniowy - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

Jak podkreślił Fundusz, mając na względzie powyższe, w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadza się regulację, zgodnie z którą wyliczenie ryczałtu na okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nastąpi w terminie do 15 października 2018 r.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz