NFZ zmienia programy lekowe

24 Września 2018, 16:21 NFZ

NFZ opublikował nowelizację  zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Zmiany dotyczą m.in. leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, rozliczania profilaktyki zakażeń RSV u szerszej grupy wcześniaków.

Nowelizacja implementuje m.in. zapisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków.

Dodatkowo, zgodnie z uwagą przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. stosowania hormonu wzrostu zmodyfikowano wzory dokumentów niezbędnych do monitorowania leczenia pacjenta, ze względu na uzupełnianie szczegółowych danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych (SMPT).

Zmiany dotyczą w szczególności:

- usunięcia zakresu "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką",

- umożliwienia rozliczania zakresu "Profilaktyka zakażeń wirusem RS w ramach hospitalizacji dla dzieci oraz hospitalizacji jednodniowej". O tym z czym był problem pisaliśmy tutaj: Ważna zmiana dla wcześniaków i placówek medycznych

Z kolei z katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych usunieto świadczenie "Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci  z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2018 r.oku z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku. Oznacza to, że będzie obowiązywać wstecz. 

Zarządzenie jest dostępne tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz