Jak UE radzi sobie z dobrym zdrowiem i samopoczuciem obywateli?

25 Września 2018, 10:02 Unia Europejska

Eurostat zaprezentował dane dotyczące realizacji przez kraje członkowskie jednego ze strategicznych celów UE – chodzi o kwestie dobrego zdrowia i samopoczucia obywateli Europy. W kluczowych obszarach – takich jak przewidywana długość życia – Polska nadal znajduje się poniżej średniej europejskiej, choć wskaźnik ten udaje nam się z roku na rok poprawiać.

Zbiorcze dane dla całej Unii Europejskiej wskazują, że w 2016 roku przewidywana średnia długość życia obywatela starego kontynentu wynosiła 81 lat (przy czym dla kobiet wskaźnik ten wynosił 83,6 lat, natomiast dla mężczyzn 78,2 lata) i była o 0,8 roku dłuższa niż pięć lat wcześniej.

Co więcej w dobrym zdrowiu żyje 67,5 proc. unijnej populacji – niestety na przestrzeni pięciu lat wskaźnik ten uległ obniżeniu o 0,4 proc.

Odsetek obywateli UE (powyżej 16. roku życia), którzy uważają, że w razie choroby nie otrzymaliby diagnostyki lub/i pomocy medycznej spada (o 0,9 proc. w porównaniu do 2011) i w 2016 wyniósł 2,5 proc.

A jak na tym tle wypadła Polska?

Okazuje się, że na tle unijnych danych wypadamy gorzej niż przeciętnie. Niestety średnia długość życia Polaków według Eurostatu w 2016 roku wynosiła 78 lat i była wyższa jedynie od tej odnotowanej na Słowacji, Węgrzech, Liwie, Łotwie, w Rumunii i Bułgarii.

Również w pytaniu dotyczącym otrzymania pomocy medycznej odsetek osób wskazujących, że prawdopodobnie jej nie otrzyma wyniósł w Polsce 6,6 proc. i był niższy jedynie od wskaźników uzyskanych w Estonii (15,3 proc.), Grecji (13,1 proc.) oraz na Łotwie (8,2 proc.).

Polacy są również dużo bardziej sceptyczni co do oceny swojego zdrowia i samopoczucia – jedynie 58,5 proc. naszego społeczeństwa uważa, że żyje w dobrym zdrowiu. Gorzej w tym obszarze wypadli jedynie mieszkańcy – Litwy (43,4), Łotwy (47,2), Portugalii (47,7) i Estonii (52,9).

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz