PUOP pozytywnie o pomyśle uruchomienia Agencji Badań Medycznych

25 Września 2018, 11:50 Laboratorium

Polska Unia Organizacji Pacjentów pozytywnie oceniła pomysł stworzenia instytucji, której głównym zadaniem będzie wsparcie analiz i badań naukowych w ochronie zdrowia i medycynie. Organizacja wyraziła gotowość do udziału w pracach nad tworzeniem Agencji Badań Medycznych.

Zdaniem organizacji, projekt stworzenia instytucji mającej za zadanie m.in. wsparcie finansowe analiz i badań naukowych w ochronie zdrowia, rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych oraz ocenę wpływu podejmowanych decyzji na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce – to krok w stronę zmian jakich oczekują pacjenci.

W opinii przedstawicieli PUOP, wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia powinny nie tylko służyć dobru chorych, ale również wpływać na poprawę wyników zdrowotnych zarówno w całej populacji, jak również poszczególnych chorych. - Aby jednak ten model funkcjonowania stał się zasadny, konieczne jest przeprowadzenie analizy stanu wyjściowego, a także stałe monitorowanie i podsumowanie efektów podejmowanych działań - podkreśliła organizacja. Tak prowadzone działania mogą przynieść - w ocenie organizacji pacjentów - poprawę efektywności finansowej.

Zdaniem PUOP rozwój polskiej nauki w obszarze zdrowia powinien być intensywnie wspierany przez państwo.

Kluczowe będą nakłady na ABM

- Niedofinansowanie w zakresie wsparcia niekomercyjnych badań naukowych hamuje rozwój technologii medycznych, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Choć w naszym kraju powstaje wiele innowacyjnych idei i pomysłów, niewielki procent z nich ma szansę na wdrożenie, ponieważ brakuje środków na badania i rozwój. Wiele patentów lub licencji jest sprzedawanych za granicę, gdzie również swojej przyszłości szukają naukowcy. Nowe, często przełomowe rozwiązania, przy udziale polskiej myśli technologicznej i wiedzy, dzieją się często poza granicami naszego kraju. Najwyższy czas na inwestycje w zdrowie, które będą budować potencjał i jakość opieki zdrowotnej w Polsce - uważa organizacja.

W ocenie PUOP, kluczowe dla funkcjonowania ABM będą jednak nakłady, jakie budżet państwa będzie przekazywać na jej działalność.

Źródło: PUOP

AM

Polecamy także:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz