Zarządzenie NFZ dot. wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych

25 Września 2018, 12:46 NFZ

Prezes NFZ wydał we wtorek nowelę zarządzenia dotyczącego wypłat podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Zmiany dotyczą m.in. wzoru dokumentu potwierdzającego przekazanie środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Chodzi o zarządzenie nr 99/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września br. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

- Konieczność zmiany dotychczasowego zarządzenia związana jest z wejściem w życie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) - czytamy w uzasadnieniu.

Wprowadzane zmiany dotyczą wzoru dokumentu potwierdzającego przekazanie środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, a także wykazu produktów rozliczeniowych finansowanych przez NFZ na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Jak wskazano w uzasadnieniu, skutek finansowy wprowadzenia niniejszego zarządzenia dla NFZ w 2018 roku wyniesie 270 mln zł .

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz