Ustawą o minimalnych płacach pracowników medycznych zajęli się senatorowie

26 Września 2018, 20:09 SENAT

Senatorowie zajęli się w środę ustawą o minimalnych płacach pracowników w ochronie zdrowia. W dyskusji nie złożono żadnych wniosków o charakterze legislacyjnym, a komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

 

Chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Głosowanie nad ustawą ma się odbyć pod koniec posiedzenia Senatu zaplanowanego do piątku. Jeżeli senatorowie zagłosują za poparciem ustawy bez żadnych zmian, wówczas trafi ona do podpisu prezydenta.

W dyskusji na środowym posiedzeniu Senatu nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym.

Senator Dorota Czudowska jako sprawozdawca komisji poinformowała, że komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jak mówiła, w noweli proponuje się poszerzenie zakresu podmiotowego nowelizowanej ustawy o pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, czyli o osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż ci, którzy wykonują zawód medyczny, lub wykonują pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego. 

- Warto tu jeszcze dodać, że rząd dla tej grupy pracowników zatrudnionych w placówkach wykonujących świadczenia medyczne proponował współczynnik naliczania pensji zasadniczej wynoszący 0,54, ale w pracach sejmowych nad tą ustawą przychylił się do próśb czynników społecznych, związków zawodowych, i ten współczynnik został podniesiony o 0,4 punktu procentowego, tak że wynosi on 0,58 - podkreśliła.

- Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że jest to ustawa o naliczaniu najniższego zasadniczego wynagrodzenia. Ono nie obejmuje dodatków, które wynikają z kodeksu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, czyli dodatku za wysługę lat czy za pełnienie odpowiedzialniejszych funkcji związanych z pracą na danym stanowisku - dodała.

Ustawa wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych.

W nowelizacji zapisano również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz