Senat o ustawie o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

26 Września 2018, 20:33 SENAT

Uregulowanie statusu prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - przewiduje ustawa o CMKP, którą w środę zajęli się senatorowie. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W środę na posiedzeniu Senatu nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym do ustawy. Głosowanie ma odbyć się pod koniec posiedzenia.

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (projekt rządowy) reguluje status prawny CMKP i powołanie na mocy ustawy państwowej osoby prawnej, która będzie następcą prawnym dotychczasowego CMKP i zachowa obecną nazwę. Określa również podstawowe zadania (kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w tej dziedzinie), organy i sposób finansowania CMKP.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz