Ustawa o wystawianiu L4 przez asystentów medycznych ponownie do senackiej komisji

27 Września 2018, 10:22 pielęgniarka doktor dokumentacja

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zajmie się nowelizacją ustawy, która zakłada, że zaświadczenia lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Podczas omawiania ustawy na posiedzeniu Senatu w środę popołudniu senator Jan Rulewski zgłosił do niej poprawkę.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy).

Nowela zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Lekarz, mający profil informacyjny, upoważni do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do weryfikacji.

Senator Sprawozdawca Antoni Szymański wyjaśnił, że nowelizacja dotyczy możliwość wystawianiazaświadczenia w razie choroby przez asystenta medycznego, który jest ustalany po konsultacji z lekarzem badającym osobę zgłaszającą się do opieki zdrowotnej i z osobą, która taką funkcję będzie pełniła. Jak mówił, głównym celem jest to, żeby lekarz wykonywał jak najmniej czynności, w których mogą go zastąpić inne osoby, w tym przypadku asystent medyczny.

Finansowanie informatyzacji

- Druga zmiana przewiduje rozszerzony zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Należeć do niego będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Za koszty funduszu, zgodnie z tą nowelizacją, uznaje się również koszty zadań związanych z informatyzacją świadczeń oraz szkoleń w tym zakresie. Przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. w formie dotacji celowej do kwoty 50 milionów zł, jeśli chodzi o ten cel – wyjaśnił senator A.Szymański.

Senator Jan Rulewski (PO) złożył propozycję poprawki do ustawy. Jak mówił słusznie, że w ustawie zapisano iż to rząd, minister właściwy wskazany jest jako ten, który ma dofinansować tego rodzaju zadania informatyczne w służbie zdrowia. Jednak jak podkreślał, pominięto apteki. Jak przypomniał, na posiedzeniu komisji apteki zgłosiły zastrzeżenia, zgłosiły, że zostały pominięte.

Głosowanie nad ustawą ma się odbyć pod koniec posiedzenia Senatu.

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz