Senat przyjął bez poprawek ust. o minimalnych płacach pracowników medycznych

28 Września 2018, 11:11 SENAT

Senatorowie przyjęli w piątek jednogłośnie bez poprawek ustawę o minimalnych płacach pracowników w ochronie zdrowia. Ustawę poparło 85 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Podczas posiedzenia Izby Wyższej senator Dorota Czudowska przypomniała, że w noweli proponuje się poszerzenie zakresu podmiotowego nowelizowanej ustawy o pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, czyli o osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż ci, którzy wykonują zawód medyczny, lub wykonują pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego. 

- Warto tu jeszcze dodać, że rząd dla tej grupy pracowników zatrudnionych w placówkach wykonujących świadczenia medyczne proponował współczynnik naliczania pensji zasadniczej wynoszący 0,54, ale w pracach sejmowych nad tą ustawą przychylił się do próśb czynników społecznych, związków zawodowych, i ten współczynnik został podniesiony o 0,4 punktu procentowego, tak że wynosi on 0,58 - podkreśliła.

- Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że jest to ustawa o naliczaniu najniższego zasadniczego wynagrodzenia. Ono nie obejmuje dodatków, które wynikają z kodeksu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, czyli dodatku za wysługę lat czy za pełnienie odpowiedzialniejszych funkcji związanych z pracą na danym stanowisku - dodała.

Ustawa wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych.

W nowelizacji zapisano również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

Beata Pieniążek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

TM Sobota, 29 Września 2018, 9:22
Jako dysp med zostałem pracownikiem nie medycznym. Ciekawe...czyli porady, dawkowanie leków instruktarz co pacjent ma zrobić do przyjazdu zrm to praca nie medyczna. Lekarz w przychodni wtedy też wykonuje zawód nie medyczny
Ratownik Piątek, 28 Września 2018, 16:06
Dla ratowników z wykształceniem magisterskim też jest przewidziana podwyżka?
.. Czwartek, 04 Października 2018, 8:45
Nie ma ratowników medycznych na poziomie magisterskim. Magistra masz z czegoś tam a nie z ratownictwa medycznego.