Senat poparł ustawę o wystawianiu L4 przez asystentów medycznych - bez poprawek

28 Września 2018, 11:52 pielęgniarka doktor dokumentacja

Nowelizacja ustawy, która zakłada, że zaświadczenia lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni została w piątek przyjęta przez Senat bez poprawek. Za jej przyjęciem głosowało 61 senatorów, przeciwko była jedna osoba, a 24 senatorów wstrzymało się od głosu.

 

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy).

Nowela zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Lekarz, mający profil informacyjny, upoważni do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do weryfikacji.

Senator Antoni Szymański podczas posiedzenia Senatu wyjaśnił, że nowelizacja dotyczy możliwość wystawiania zaświadczenia w razie choroby przez asystenta medycznego, który jest ustalany po konsultacji z lekarzem badającym osobę zgłaszającą się do opieki zdrowotnej i z osobą, która taką funkcję będzie pełniła. Jak mówił, głównym celem jest to, żeby lekarz wykonywał jak najmniej czynności, w których mogą go zastąpić inne osoby, w tym przypadku asystent medyczny.

Finansowanie informatyzacji

- Druga zmiana przewiduje rozszerzony zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Należeć do niego będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Za koszty funduszu, zgodnie z tą nowelizacją, uznaje się również koszty zadań związanych z informatyzacją świadczeń oraz szkoleń w tym zakresie. Przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. w formie dotacji celowej do kwoty 50 milionów zł, jeśli chodzi o ten cel – wyjaśnił senator A.Szymański.

W czasie drugiego czytania senator Jan Rulewski (PO) złożył propozycję poprawki do ustawy dotyczącą finansowania zadań informatycznych. Według niego, w ustawie pominięto apteki. Jednak senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Beata Pieniążek

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Degrengolada Piątek, 23 Listopada 2018, 10:29
Wypisywanie e-zwolnień nie leży w zakresie i kompetencji pielęgniarki, ratownika medycznego czy sekretarki/rejestratorki medycznej. Scedowanie tych obowiązków na ww stanowiska jest niczym innym jak zwykłym wysługiwaniem się, szukaniem taniej siły roboczej czy przysłowiowego jelenia. Dodatkowe obowiązki nie idą w parze z dodatkowymi wynagrodzeniami, a ich wprowadzenie świadczy o nieudolności lekarzy (bo sobie nie radzą), tudzież o nie przestrzeganiu przez nich obowiązującego czasu pracy. Jak dla mnie to proceder, analogiczny z wypisywaniem przez pielęgniarki recept.
Kamil Sobota, 29 Września 2018, 10:57
Niech sobie sami wystawiają. Zarabiaja ogromne pieniadze i jeszcze zrzucają na nas obowiazki. Wstyd!!! Nie zgodzę się na to.