Diagności laboratoryjni piszą do ministra zdrowia ws. podwyżek płac

28 Września 2018, 12:35 Laboratorium

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Laboratoriów Medycznych wystosował list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Związkowcy żądają m.in. podwyżki wynagrodzeń o 1,5 tys. zł oraz 10-dniowego urlopu szkoleniowego.

Jak napisali w liście do ministra związkowcy, działając przy wsparciu Forum Związków Zawodowych, mając na uwadze porozumienia płacowe zawarte z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi żądają:

- podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych o kwotę 1500 zł brutto z wyrównaniem od 1 lipca 2018 r.;

- odmrożenia kwoty bazowej wynoszącej obecnie 3900 zł, precyzowanej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych;

- przyznania pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych dziesięciodniowego urlopu szkoleniowego celem umożliwienia podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy, niezbędnych dla utrzymania wysokiej jakości pracy.

- Panie Ministrze, skończył się czas pustych obietnic. Stanowczo sprzeciwiamy się finansowej dyskryminacji pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych i i oczekujemy konkretnych rozwiązań spełniających nasze postulaty - napisali związkowcy.

Źródło:KZZPLM

Beata Pieniążek

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz