NFZ: Od października wzrost nakładów na POZ

28 Września 2018, 16:13 pieniądze

Narodowy Fundusz Zdrowia w piątek opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób w przedziale wiekowym 0-6 i 66-75.

Zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:

  •  w wieku 0-6 lat do 2,7,
  •  w wieku 66-75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki - zaznacza NFZ oceniając skutki regulacji.

Zmiany te wynikają z rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców w trakcie spotkania w dniu 27 września 2018 r., dotyczących wzrostu nakładów na POZ w IV kwartale 2018 r. (w związku z ewentualnym brakiem środków na sfinansowanie przez świadczeniodawców wszystkich kosztów wzrostu wynagrodzeń dla tzw. pielęgniarek praktyki tj. nieprowadzących własnych list świadczeniobiorców).

Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w IV kwartale 2018 roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 62 mln zł.

Przepisy zarządzenia będą miały zastosowanie do zawierania i realizacji umów od dnia 1 października

Jan Kadzikiewicz

źródło: NFZ

Polecamy również:

Jest zarządzenie NFZ dot. podwyżek dla pielęgniarek w POZ

Zarządzenie NFZ dot. wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz