Tydzień w pigułce

01 Października 2018, 9:00 kalendarz

W tym tygodniu w ramach posiedzeń komisji Sejmowych zaplanowano m.in. rozpatrzenie projektu ustawy o  zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz sprawozdanie MZ ws. pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu sieci szpitali.

Poniedziałek

18:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. W planach posiedzenia komisji:

 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 19:00 Komisja Polityki Senioralnej. W planach posiedzenia komisji:
 
 • Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2017  referuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.


Wtorek

W planach posiedzenia Sejmu:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi- uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Justyna Anna Socha.


13:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii.
 W polanach posiedzenia komisji:

 • Krajowa Sieć Onkologiczna - konsultacje publiczne


14:00 Komisja Zdrowia. 
W planach posiedzenia:

 • Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Czech.

17:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W planach posiedzenia:

 • Ponowne rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – kontynuacja.

 Środa

10:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia: 

 • Informacja Ministra Zdrowia na temat powstania samorządu zawodowego Techników Farmaceutycznych


Czwartek

12:00  –Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

 • "Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali"

15:00  Komisja Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w przypadku przedłożenia sprawozdania przez podkomisję. W planach posiedzenia:

 • Ponowne rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Dziuba.

16:00 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki . W planach posiedzenia:

 • Diagnostyka i leczenie genetycznych chorób rzadkich na przykładzie choroby Fabry`ego.
 

17:30 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. W planach posiedzenia:

 •  Stomia-symbol zwycięstwa. Potrzeba skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stomią.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz