NRL o ABM: będzie powielać zadania innych instytucji

01 Października 2018, 10:11 Laboratorium

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w wydanym w piątek stanowisku w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych uznało za niezrozumiałe tworzenie kolejnej instytucji służącej finansowaniu nauki. Według samorządu lekarskiego, Agencja będzie powielać zadania już istniejących organizacji zajmujących się badaniami w dziedzinie nauk o zdrowiu, takich jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt ustawy o ABM opisywaliśmy tutaj: Nowa ustawa: 0,3 proc. pieniędzy NFZ trafi na...

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (...) uważa za niezrozumiałe tworzenie kolejnej instytucji służącej finansowaniu nauki, wymagającej odrębnej administracji, zarządu i zapewnienia warunków lokalowych. Poniesienie kosztów na jej utworzenie i statutową działalność spowoduje ograniczenie finansowania świadczeń medycznych - czytamy w stanowisku.

Jak podkreślono, wydaje się, iż Agencja będzie powielać zadania już istniejących organizacji zajmujących się badaniami w dziedzinie nauk o zdrowiu, takich jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ponadto, w ocenie Rady NRL, z treści uzasadnienia do projektu nie wynika, z jakich przyczyn w kontekście realizowanych przez już istniejące podmioty tworzony jest nowy podmiot, finansowany z budżetu państwa.

- Nie wskazano, czy i ewentualnie z jakich powodów istniejące już podmioty, zajmujące się badaniami nie spełniają swoich zadań, czy też jakie nowe zadania nie realizowane przez te podmioty miałaby wykonywać Agencja Badań Medycznych - uważa NRL.

Źródło: NIL

BPO

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz