Ile wydaliśmy na zdrowie w 2016 r. ?

01 Października 2018, 6:35 pieniądze
Główny Urząd Statystyczny wydał obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok. Wynika z niego, że łączne wydatki na ochronę zdrowia w 2016 r. były o 6,96 mld zł większe niż w roku poprzedzającym. Ile i na co wydaliśmy w 2016r.?

Przedstawiamy przygotowaną przez GUS tabelę wydatków na ochronę zdrowia Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 r.
 

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem1)

121 106,7

Wydatki publiczne        

84 591,5

z tego:

 

Schematy sektora instytucji rządowych             i samorządowych

12 139,9

Instytucje rządowe

7 333,0

Instytucje samorządowe

4 806,9

Schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach

72 451,6

Wydatki prywatne

36 515,2

z tego:

 

bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych

27 787,2

inne wydatki prywatne

8 728,0

W roku poprzedzającym zestawienie wyglądało następująco:

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem1)

114142,4

Wydatki publiczne

79886,6

z tego:

 

Schematy sektora instytucji rządowych samorządowych

10552,7

Instytucje rządowe

5936,0

Instytucje samorządowe

4616,7

Schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach

69333,9

Wydatki prywatne

34255,8

z tego:

 

bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych

26533,9

inne wydatki prywatne

7721,9

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz