Fizjoterapeuci: co z zapowiadanym pilotażem nowych rozwiązań?

01 Października 2018, 12:31 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Planowano, że pilotaż zmian w fizjoterapii ruszy we wrześniu lub w październiku tego roku. Ale nadal brak niezbędnych do tego przepisów zarówno resortu zdrowia jak i NFZ? Na jakim etapie jest ich przygotowanie? Oto odpowiedź jaką dostaliśmy w ministerstwie. 

Głównym celem programu jest ocena sprawozdawczości i kosztów fizjoterapii ambulatoryjnej świadczeniobiorców z ustalonym przez świadczeniodawcę programem terapii według wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów, opracowanych na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

Program pilotażowy obejmie świadczeniobiorców w przedziale wiekowym 30 – 55 lat, czynnych zawodowo, ze schorzeniami przeciążeniowymi narządu ruchu, z ograniczeniami w wykonywaniu czynności dnia codziennego i pracy zawodowej z powodu przewlekłego bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Realizatorami programu pilotażowego będą świadczeniodawcy posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna.

Główne elementy programu pilotażowego to:

  1. pacjenci - populacja ok. 4000 chorych w wieku produkcyjnym (czynnych zawodowo) ze schorzeniami przeciążeniowymi narządu ruchu z ograniczeniami w wykonywaniu czynności dnia codziennego i pracy zawodowej z powodu bólu kręgosłupa lędźwiowego;
  2. eksperci (fizjoterapeuci), którzy będą dokonywać obiektywnej oceny postępów fizjoterapii dla każdego pacjenta;
  3. realizatorzy programu pilotażowego - świadczeniodawcy realizujący lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zastosowanie zaproponowanych w programie pilotażowym rozwiązań może przyczynić się do zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez zwiększenie ich efektywności i skuteczności. Indywidualizacja planu postępowania terapeutycznego będzie prowadzić do doboru najbardziej optymalnych metod usprawniania oraz czasu trwania fizjoterapii.

 

Czego brakuje?

Choć mamy już październik to nadal nie ma przepisów potrzebnych do uruchomienia pilotażu. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowego sposobu finansowania fizjoterapii ambulatoryjnej, po konsultacjach publicznych, został przekazany w dniu 25 września 2018 r. do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji.

Uszczegółowienie programu pilotażowego nastąpi w trybie zarządzenia Prezesa Funduszu na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

AK

 Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz