Obniżenie progu zdawalności państwowego egzaminu dla pielęgniarek

01 Października 2018, 13:00 pielęgniarka doktor dokumentacja

W czwartek Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie obniżenia progu zdawalności w państwowym egzaminie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Od teraz, aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, należy udzielić co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi. Do tej pory próg zdawalności określony był na minimum 70 proc. poprawnych odpowiedzi.

Nowe zasady dotyczą osób:

  • które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób,
  • które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017 r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu. 

Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia niniejszego regulaminu.

JK

 źródło: CKPPiP, NIPiP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

iotr Poniedziałek, 01 Października 2018, 22:42
Egzaminy egzaminami. Szczególnie przywracanie kwalifikacji. 80/100 pytań dotyczy sytuacji prawnej. A wystarczyłoby jedno pytanie : Czy ma Pani/Pan prawnika ? Prawo najważniejsze... Nie liczy się nikt z pacjentem i jego potrzebami . A już o pielęgnacji nawet nie ma mowy... Pracowałem kiedyś w ratownictwie . Studiowałem medycynę... Teraz po 3 dniach wolałem sobie odpuścić tzw. "lekarzy" . Klika jak u prawników , a wiedzy jak z tytułu piosenki Lady Pank... Pozdrawiam