Krajowa Sieć Onkologiczna oraz projekt noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na komisji sejmowej

02 Października 2018, 9:00 kalendarz

Dziś (wtorek, 2.10.) sejmowe komisje zajmą się rozpatrzeniem komisyjnego projektu o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W planach komisji znalazło się również sprawozdanie ws. rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Ponadto w planach parlamentarnych zespołów konsultacje społeczne ws. Krajowej Sieci Onkologicznej, a także informacja Rzecznika Praw Pacjenta o wyzwaniach na lata 2019-2021.

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia:

  • Krajowa Sieć Onkologiczna - konsultacje publiczne


14:00 Komisja Zdrowia. 
W planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Czech.

16:00 Parlamentarny Zespół ds. Pacjentów. 

  • Wyzwania i oczekiwania stawiane przed Rzecznikiem Praw Pacjenta na lata 2019-2021 - referuje RPP Bartłomiej Chmielowiec

17:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W planach posiedzenia:

  • Ponowne rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – kontynuacja.

Źródło: sejm.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz