Ruchy antyszczepionkowe priorytetowym wyzwaniem dla GIS i NRL

02 Października 2018, 9:47 porozumienie umowa uścisk dłoni

W dniu 20 września odbyło się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z przedstawicielem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Andrzej Matyja wraz z Jarosławem Pinkasem podczas spotkania rozmawiali o formach współpracy między instytucjami oraz ich głównych wyzwaniach. Za priorytetowe wyzwania uznano zapobieżenie dalszemu propagowaniu poglądów o rzekomej szkodliwości szczepień, o prawie do odmowy szczepień dzieci jako elementu autonomii rodzicielskiej  oraz  ograniczanie wszelkich  praktyk nieopartych na zasadach udokumentowanej wiedzy medycznej.

W spotkaniu uczestniczyli również: dr Grzegorz Hudzik- zastępca GIS i kol. Andrzej Cisło - wiceprezes NRL.

Rozmówcy zgodzili się, że sytuacja w zakresie przekłamanych informacji oraz projektu zniesienia obowiązkowych szczepień wymaga pilnych działań z użyciem wszelkich możliwych technik medialnych, z koniecznością zaangażowania wszystkich rodzajów służb publicznych.

Przedstawiciele NRL zaprezentowali kluczowe zagadnienia dotyczące przeciwdziałania zakażeniom, jakie wymagają racjonalnej regulacji w odniesieniu do medycyny ambulatoryjnej. Na przykładzie placówek stomatologicznych omówiono nieporozumienia wynikłe z funkcjonujących w obiegu ekspertyz i wytycznych.  Przedstawiciele GIS zadeklarowali, że Państwowa Inspekcja Sanitarna ma być w ich zamierzeniu inspekcją przyjazną placówkom medycznym i  nie uchybiając obowiązującym przepisom prawa można wypracować zakres racjonalnych obowiązków podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Interesującym tematem współpracy okazać się może też sprawa wdrażania zapisów rozporządzenia UE ws. rtęci i stanowiska GIS wobec postulatów, jakie Komisja Stomatologiczna NRL zgłasza w tej sprawie  resortowi zdrowia oraz prace nad optymalnym kształtem aktów wykonawczych do nowego Prawa atomowego. W tej kwestii GIS deklaruje poparcie starań NRL o utworzenie trójstronnej grupy ekspertów.  

źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz