5.10 - Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 2018

Czym jest ochrona zdrowia  nakierowana na wartość zdrowotną i jakie narzędzia wykorzystuje? Szpitalny benchmarking ukierunkowany na dobro pacjenta – czy taki system jest możliwy? Medycyna oparta na wynikach leczenia – jak przejść od dyskusji do czynu? Doświadczenia Szwajcarii i wyzwania stojące przed Polską związane z wdrażaniem opieki zdrowotnej opartej na wynikach leczenia pacjentów będą tematem przewodnim VIII Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, 5 października 2018 r. w Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie w godz. 9:30 – 14:00. Honorowy patronat nad Polsko-Szwajcarskim Forum Dialogu objął Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski. Nasza redakcja ma patronat medialny nad tym wydarzeniem

 

Opieka zdrowotna oparta na wynikach jako szansa do rozwoju innowacji w ochronie zdrowia

 

Udział w dyskusji wezmą:

  • Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
  • Prof. dr med. Beat Müller, Dyrektor Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Aarau
  • Dr Gerhard Pfister, deputowany do Szwajcarskiej Rady Narodowej od 2003 roku. Członek m.in. w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
  • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
  • Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”
  • Prof. dr hab. n.med. Tadeusz Pieńkowski, Prezes Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi
  • Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny

 

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialoguto cykliczna inicjatywa, organizowana po raz ósmy, której celem jest dyskusja o kształcie i kierunku reform w polskim systemie ochrony zdrowia oraz wypracowanie modelu relacji między interesariuszami opartego na otwartym dialogu, czerpiącego z doświadczeń szwajcarskich. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Szwajcarii oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą umożliwia wymianę poglądów oraz wspólną dyskusję osób zaangażowanych w system opieki zdrowotnej w Polsce nad rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb polskiego społeczeństwa.

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: var.events@eda.admin.ch

Szczegółowy program wydarzenia

Patronem honorowym wydarzenia jest Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

Partnerem medialnym spotkania jest portal Politykazdrowotna.com

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz