Sejmowa komisja zdrowia o projekcie ustawy o produktach kosmetycznych

02 Października 2018, 21:03 sejm

Sejmowa komisja zdrowia zapoznała się we wtorek ze sprawozdaniem podkomisji o projekcie ustawy o produktach kosmetycznych. Komisja przyjęła kilka poprawek do projektu. Jakie zmiany spowoduje ustawa na rynku kosmetycznym?

Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej przez określenie obowiązków producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencji organów związanych z egzekwowaniem wymagań wynikających z unijnego rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Chodzi np. o prawidłowość składu, oznakowanie i dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo produktu.

Lepszy nadzór nad rynkiem kosmetyków

Unijne rozporządzenie nałożyło obowiązek monitorowania przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych. W związku z tym zakłady, w których są wytwarzane lub paczkowane produkty kosmetyczne będą musiały zgłosić się do wykazu zakładów nadzorowanych, prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W projekcie wskazano organy, które będą mogły korzystać z informacji umieszczonych przez przedsiębiorców w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. W bazie tej zgłaszane są również tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w przypadku podjęcia leczenia. Zaproponowano, aby minister zdrowia ustalił w rozporządzeniu ośrodek uprawniony do udzielania stosownych informacji lekarzom w wyżej określonych sytuacjach.

Niepożądane działania produktów kosmetycznych

Przepisy europejskie nakładają obowiązki związane z informowaniem o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych. Aby monitorować i realizować te obowiązki stworzony zostanie System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych.

Podkomisja zaproponowała ponad 40 redakcyjnych poprawek do projektu, zaś jedna z nich dotyczyła zmian terminów wejścia w życie części przepisów. Posłowie przyjęli dodatkowo kilka poprawek zgłoszonych przez biuro legislacyjne oraz posłankę Annę Czech, również o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., a cześć przepisów od lipca 2020 r.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz