MZ: zmiany w rozporządzeniu dot. pielęgniarek zatrudnionych w RCKiK

03 Października 2018, 13:54 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

Ministerstwo zdrowia skierowało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia, która jest potrzebna, aby pielęgniarki i położne zatrudnione w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej w RCKiK zachowały prawo do podwyżek wynikających z porozumienia z 2015 r. 

Chodzi o projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

- Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia pielęgniarek i położnych w grupie personelu aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwanych dalej „RCKiK”. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) w RCKiK oraz zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej albo apteki zakładowej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, który pełni funkcję apteki szpitalnej albo apteki zakładowej - czytamy w uzasadnieniu.

Jak podkreśla MZ, z uwagi na fakt, że podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które zostały uzgodnione pomiędzy środowiskiem zawodowym a Ministrem Zdrowia w 2015 r., przysługują również pielęgniarkom i położnym zatrudnionym m.in. w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w celu ich zachowania dla tej grupy zawodowej pracującej, nawet na część etatu, w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, potrzebna jest stosowna nowelizacja ww. rozporządzenia.

- Należy bowiem mieć świadomość, że środki finansowe na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w RCKiK  są przyznawane ze środków publicznych w ramach dofinansowania działalności centrów, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Z uwagi na konstrukcję przepisów tej ustawy w związku z umowami na dofinansowanie działalności RCKiK, aby zachować prawo do tych podwyżek dla pielęgniarek i położnych pracujących w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, istnieje potrzeba uwzględnienia tej grupy zawodowej w wykazie stanowisk dla tych jednostek organizacyjnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa - wyjaśnia MZ.  

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

vive Czwartek, 11 Października 2018, 11:46
jedynie farmaceuci i technicy farmaceutyczni mogą być zgodnie z ustawami (prawo farmaceutyczne i ustawa o publicznej służbie krwi) zatrudniani w jakichkolwiek aptekach i działach farmacji szpitalnej - Rozp MZ i jego projekt jest raczej niezgodne z prawem