Czwartek w pigułce

04 Października 2018, 7:02 kalendarz

Dziś podczas Komisji Zdrowia w Sejmie MZ wypowie się o pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu sieci szpitali. W planach posiedzeń jest również ponowne rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

12:00  –Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

  • "Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali"

13:30 Komisja Zdrowia w CPS "Dialog" - zajmie sie dziś sprawą protestu głodowego pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu


15:00  
Komisja Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w przypadku przedłożenia sprawozdania przez podkomisję. W planach posiedzenia:

  • Ponowne rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Dziuba.

16:00 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki . W planach posiedzenia:

  • Diagnostyka i leczenie genetycznych chorób rzadkich na przykładzie choroby Fabry`ego.
 

17:30 Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. W planach posiedzenia:

  •  Stomia-symbol zwycięstwa. Potrzeba skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stomią.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz