NIA w sprawie wznowienia kształcenia techników: Czekamy na szczegóły rozwiązań

04 Października 2018, 14:20 farmaceuta apteka recepta leki

To już pewne, wraca kształcenie techników farmaceutycznych, o czym redakcja Polityki Zdrowotnej informowała jako pierwsza. Nabory do szkół ruszą najpewniej już od przyszłego roku szkolnego. Ministerstwo zdrowia deklaruje, że kompetencje absolwentów będą dostosowane do potrzeb systemu ochrony zdrowia, choć o samym modelu i programie nauczania mówi się jeszcze niewiele. Mimo poparcia postulatów techników farmaceutycznych przez m.in. posłów PiS sceptycznych wobec decyzji resortu zdrowia nie brakuje. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Naczelną Izbę Aptekarską.

 

- Podczas wczorajszych obrad sejmowej Komisji Zdrowia padły ważne słowa odnośnie przyszłości techników farmaceutycznych - wznowienie kształcenia w tym zawodzie miałoby sens tylko wtedy, gdyby opracowany został standard edukacyjny, zapewniający odpowiednią jakość kształcenia oraz dbający o poziom wiedzy przyszłych absolwentów - komentuje wczorajsze spotkanie Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA dodając, iż wznowienie kształcenia tak naprawdę oznaczałoby nową formułę zawodu, gdzie głównym filarem powinna być jakość, owocująca dobrym przygotowaniem merytorycznym przyszłych absolwentów do pracy w aptekach. Jak powszechnie wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”, dlatego z zainteresowaniem czekamy na szczegóły rozwiązań.

Kształcenie techników tak, ale tylko na odpowiednim poziomie

- Od początku mówiliśmy, że należy skończyć z kształceniem techników w systemie weekendowym ze śladową liczbą godzin w szkołach, na którymi w większości nikt przez lata nie sprawował właściwego nadzoru. W naszej ocenie trudno w nieskończoność powierzać odpowiedzialność za zdrowie pacjentów osobom, z których część nie posiada nawet matury. Wiceminister Marcin Czech w swoim wystąpieniu wyraźnie zaznaczył, że prace w resorcie zdrowia będą zmierzać w kierunku naprawienia systemu kształcenia - mówi Polityce Zdrowotnej Tomasz Leleno.

Dyskusja na temat kształcenia to jedno, potrzeba także rozmów w temacie uprawnień tej grupy

Jak tłumaczy Tomasz Leleno dyskusja na temat wznowienia kształcenia powinna równolegle toczyć się z dyskusją dotyczącą faktycznych uprawnień, jakie technik powinien mieć w aptece. Ogromna dysproporcja w wykształceniu pomiędzy farmaceutą, a technikiem powinna znaleźć swoje odbicie w uprawnieniach.

Postulat dotyczący utworzenia samorządu zawodowego nieuzasadniony

NIA nie popiera postulatów techników farmaceutycznych w kwestii utworzenia samorządu zawodowego. - W naszej ocenie nie znajduje on uzasadnienia. Reprezentanci techników farmaceutycznych mają prawo do zrzeszania się, uczestniczą w pracach poszczególnych komisji w Parlamencie RP, a także opiniują akty prawne w zakresie dotyczącym ich zawodu. Należy jednak pamiętać, że samorząd zawodowy mogą tworzyć jedynie tzw. zawody zaufania publicznego. Oprócz farmaceutów są to  m.in. lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, prawnicy, inżynierowie budownictwa, czy architekci - zaznacza rzecznik prasowy NIA dodając, że z zawodem zaufania publicznego wiążą się takie cechy jak m.in. samodzielność, profesjonalizm, czy posiadanie specjalistycznego wykształcenia. Technicy farmaceutyczni, jako zawód pomocniczy, wykonujący pewną grupę zadań pod nadzorem farmaceuty nie spełniają tego warunku, tak samo jak nie spełniają warunku jakim jest specjalistyczne wykształcenie, którym trudno nazwać ukończenie szkoły policealnej.

Niepotrzebny szum informacyjny

- Od jakiegoś czasu obserwujemy, że przedstawiciele techników farmaceutycznych formułują kolejne żądania. Jednego dnia słyszymy o konieczności uruchomienia dla nich studiów licencjackich. Taki postulat z góry skazany jest na porażkę, gdyż pozostaje w sprzeczności z prawem unijnym. Przejście z poziomu szkoły licealnej do poziomu studiów pierwszego stopnia (licencjat), z pominięciem matury, może w praktyce okazać się zadaniem nierealnym do wykonania. Podobnie jak żądanie utworzenia własnego samorządu zawodowego, oznaczającego de facto konieczność zmiany art. 17 Konstytucji RP - puentuje Tomasz Leleno.

Anna Grela

 Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz