Samorząd lekarski zmienia stanowisko o ABM

05 Października 2018, 13:43 Laboratorium

Po uwzględnieniu dodatkowych informacji Ministra Zdrowia dot. Agencji Badań Medycznych, a także po rozważeniu uwag przedstawicieli medycznego środowiska naukowego, prezydium NRL stwierdziło, że podstawowe cele projektowanej ustawy o ABM zasługują na poparcie. Chce jednak, aby przedstawiciele NRL weszli w skład Rady Agencji. W stanowisku sprzed kilku dni Rada uznała za niezrozumiałe tworzenie kolejnej instytucji służącej finansowaniu nauki.

Wcześniejsze stanowisko NRL opisywaliśmy w poniedziałek: NRL o ABM: będzie powielać zadania innych instytucji.

Jako pierwsi opisaliśmy też szczegóły projektu dot. m.in. zasad naboru i wysokości pensji: MZ: Rekordowe pensje w nowej agencji. Wyższe niż szefa NFZ, NBP czy premiera

Naczelna Rada Lekarska opublikowała przyjęte w środę nowe stanowisko ws. ABM, w którym popiera podstawowe cele ustawy.

- Po uwzględnieniu dodatkowych informacji przedstawionych przez Ministra Zdrowia dotyczących tworzenia, działania i zasad finansowania Agencji Badań Medycznych, a także po rozważeniu docierających do samorządu lekarskiego uwag przedstawicieli medycznego środowiska naukowego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że podstawowe cele projektowanej ustawy o Agencji Badań Medycznych zasługują na poparcie - czytamy w stanowisku.

Rozwój niekomercyjnych badań

- Prezydium NRL podziela pogląd, że konieczne jest stworzenie mechanizmów lepszego finansowania badań w obszarze ochrony zdrowia oraz zapewnienie możliwości nawiązywania i wzmacniania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych. Powszechne jest bowiem w środowisku lekarskim przekonanie, że dotychczasowe metody finansowania tych zadań ze środków publicznych są dalece niewystarczające - podkreślili lekarze.

Według NRL, ustawa, w zakresie w jakim ma na celu zapewnienie rozwoju nauk medycznych oraz wzrostu innowacyjności medycyny w Polsce jest krokiem z dobrym kierunku zarówno dla środowisk naukowych, jak i lekarzy oraz pacjentów, a deklarowany w projekcie ustawy zamiar wspierania przez ABM rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym w szczególności niekomercyjnych badań klinicznych wszystkich faz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych musi być oceniony jednoznacznie pozytywnie.

- Na podstawie przedłożonego projektu ustawy należy wnioskować, że ABM będzie mogła realnie wspierać rozwój medycyny w celu poszukiwania nowych i skutecznych metod leczenia, a z efektów badań w obszarze ochrony zdrowia będą mogli korzystać polscy pacjenci - uznał samorząd lekarski. Dodał, że na aprobatę zasługuje deklarowany w ustawie rozwój niekomercyjnych badań, które będą realizowane poprzez ABM.

Ostrożnie z finansowaniem

- Popierając ideę utworzenia ABM oraz wskazując na potrzebę realizacji w Polsce zadań, których realizację i finansowanie ABM ma przejąć, Prezydium NRL podkreśla, że samorząd zawodowy zawsze stał na stanowisku, że środki publiczne na zadania związane z ochroną zdrowia powinny być wydatkowane efektywnie i w sposób transparentny, ponieważ od wielu lat występuje stały ich deficyt w stosunku do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Z tej przyczyny popierając utworzenie ABM Prezydium NRL zastrzega jednak, że w toku prac legislacyjnych nad ustawą należy bezwzględnie utrzymać zasadę, że finansowanie Agencji nie powinno wiązać się z ograniczaniem działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Utworzenie i finansowanie Agencji nie powinno także ograniczać pacjentom dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - czytamy w stanowisku.

Członkowie NRL w Radzie Agencji?

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnioskuje o zmianę projektu ustawy, tak aby w skład Rady Agencji wchodził przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej. Samorząd lekarski zrzeszający 180 tys. lekarzy powinien mieć swojego przedstawiciela w organie odpowiedzialnym za wytyczanie kierunków działalności badawczej w obszarze nauk medycznych - napisali lekarze.

Ponadto NRL postuluje, aby w art. 6 ustawy określającym wymagania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa i zastępców Prezesa Agencji przewidzieć, że stanowiska te mogą pełnić wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz