Ł.Szumowski: opieka zdrowotna oparta na wynikach leczenia, to przyszłość naszego systemu

05 Października 2018, 16:14 SZUMOWSKI

Opieka zdrowotna oparta na wynikach leczenia, to przyszłość naszego systemu ochrony zdrowia – podkreślał minister zdrowia Łukasz Szumowski w piątek podczas VIII Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu.

Jak mówił, na pytanie na jakim obecnie jesteśmy etapie oraz gdzie powinniśmy znaleźć się za kilka lat ma pomóc zainicjowana przez resort debata Wspólnie dla zdrowia, a podczas organizowanych w ramach niej konferencji temat value based medicine, czyli leczenia opartego na efektach, jest odmieniany przez wszystkie przypadki.

Wskazywał, że jednym z obszarów niezbędnych zmian jest eliminacja błędów systemu opieki, które są jednym z głównych czynników powikłań i umieralności wśród pacjentów. Dodał, że należy dążyć do stworzenia systemu informowania o błędach, tak aby na ich podstawie poprawiać system.

- Im więcej będziemy mieli raportów i informacji dlaczego był błąd w procedurze, dlaczego doszło do zakażenia szpitalnego, dlaczego zbyt późno postawiono diagnozę, tym bardziej będziemy mogli reagować i wprowadzać zmiany - mówił. Jak zaznaczył, w Polsce obecny system komisji orzekających o błędach medycznych „działa średnio” i wymaga naprawy.

- Drugim elementem jest ocena jakości. Wiemy, że certyfikowanie jednostek ochrony zdrowia poprawia bezpieczeństwo pacjenta – wskazywał minister.

Ryczałt zamiast finansowania konkretnych świadczeń

- Należy przejść z systemu płacenia za konkretne świadczenie na ryczałt. W tym kierunku idą kraje europejskie. Płacenie za konkretną usługę kończy się wybieraniem droższych usług. To nienajlepsze rozwiązanie, bo nie uwzględnia efektów tego świadczenia, tej usługi – uważa min. zdrowia.

W jego ocenie wprowadzenie value based medicine wymaga podejścia długoterminowego. - Trzeba też wprowadzać koordynację. Pacjentowi nie można oferować jednostkowej usługi i zostawiać go samemu sobie. Dlaczego wprowadzamy sieć onkologiczną? Aby wdrożyć te same standardy w całej Polsce i aby pacjent miał zapewnioną kompleksową opiekę. Ta koordynacja, to prowadzenia pacjenta jest niezbędne – zaznaczył Ł.Szumowski.

Brakuje narzędzi kontroli jakości

- Czy idziemy w kierunku value based medicine? Na razie nie możemy zaimplementować tego systemu, bo brakuje narzędzi kontroli jakości i badania długofalowego efektu. Potrzebna jest informatyzacja, która właśnie trwa. Ta informatyzacja to są rejestry, wyniki, połączenie danych NFZ z ZUS – wskazywał minister zdrowia. Dodał, że to połączenie baz danych jest ogromnie ważne i będzie to też pole do współpracy dla wielu firm i organizacji.

Co z satysfakcją pacjenta?

Ł. Szumowski podkreślił, że w opiece opartej na wynikach istotne jest także satysfakcja pacjenta z systemu. - Ja wiele razy jako lekarz widziałem, że dla pacjenta istotny jest nie wynik zabiegu, ale jego zadowolenie z całych procedur. Jeżeli pacjent jest zadowolony, to działa na jego zdrowie - stwierdził.

- W Polsce w przyszłym roku wydamy 4,86 proc. PKB na zdrowie. Jeżeli pieniądze nie pójdą również w mierniki zadowolenia pacjenta, to nie osiągniemy efektu terapeutycznego - zastrzegał.

- Chcielibyśmy budować system oparty o obiektywne wskaźniki, jak przeżywalność, ale też o miękkie wskaźniki, jak zadowolenie pacjenta - mówił.

Centrala informacyjna NFZ

- Z takich działań, które robimy w kierunku zadowolenia pacjenta, rozpoczynamy proces budowy dużej centrali informacyjnej NFZ, gdzie pacjent będzie mógł dostać opiekuna i np. informacje gdzie jest jego najbliższy SOR – mówił minister. - Docelowo chcielibyśmy wprowadzić opiekuna pacjenta dla wszystkich pacjentów – zapowiedział.

Według Ł. Szumowskiego także system refundacji powinien być  powiązany z efektami leczenia. - Chcielibyśmy, aby system refundacji wiązał się z efektem leczenia.  Musimy zastanowić się jak wdrożyć to do systemu - zaznaczył.

Jak wygląda opieka zdrowotna w Szwajcarii?

Dr Gerhard Pfister deputowany do Szwajcarskiej Rady Narodowej i członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, przewodniczący Polsko-szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej podkreślał, że polski i szwajcarski system zdrowotny mają punkt wspólny - potrzebują reform, nawet jeżeli problemy są odmienne.

Jak mówił, system opieki zdrowotnej w Szwajcarii jest wysokiej jakości, ale dużo kosztuje, a obywatele płacą wysokie składki. - Problemem jest nadmierna liczba zabiegów, konsumpcji usług. W systemie są niewłaściwe zachęty do korzystania z różnych usług - wskazywał.

Przyszłość i sukces szwajcarskiego systemu – tu zadecyduje lepsze wykorzystanie potencjału. Pacjent jako człowiek jest w centrum tych dyskusji i nie możemy o tym zapominać. - Wszyscy uważamy, że za dużo płacimy, ale jednocześnie chcemy mieć dostęp do wszystkich świadczeń - podkreślał.

Czy już jesteśmy na drodze do value based healthcare?

Z kolei Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego wskazywała, że problem to narastający popyt i presja na konsumpcję usług. - Nie wszystkie realizujemy zgodnie z realnymi potrzebami. Druga strona to postęp technologiczny, z którego chcemy korzystać - dodała.

Wśród głównych problemów systemu wymieniła, problem z jakością, przejrzystością, rozdrobnienie świadczeń, deficyt kadr i brak skupienia się na pacjencie.

Jak mówiła, system oparty na wartościach, to system oparty na płaceniu za rezultat, ale potrzebne są tu dwa parametry: jakość świadczeń i doświadczenie pacjenta. - Trudno o mierzenie jakości, bo w wielu dziedzinach medycyny nie mamy określonych standardów leczenia – dodała. - Musimy wypracować standardy leczenia, nowe modele płatności, premie za jakość, wielodyscyplinarność  i zespoły - wskazywała.

Według niej polski system ochrony zdrowia jest już na drodze do value-based healthcare. - Rozpoczęliśmy już projekt POZ Plus i opiekę koordynowaną nad pacjentem. Czekamy na ustawę o jakości, która zbuduje nam podstawę systemu. Ustawa 6 proc. , IOWiSZ, leki 75+. Jesteśmy w trakcie pilotażu nad pacjentem z zawałem, wdrożymy opiekę nad pacjentem z SM, sieć onkologiczną - wyliczała.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Dana Niedziela, 07 Października 2018, 21:58
wszystko pięknie!! a kiedy kasy chorych i zwrot choćby częściowy za leczenie w prywatnym szpitalu? bo do państwowego okres oczekiwania jest bardzo długi a proces chorobowy postepuje. Czy p. Minister zreformuje SŁUŻBĘ ZDROWIA?
Dana Niedziela, 07 Października 2018, 21:58
wszystko pięknie!! a kiedy kasy chorych i zwrot choćby częściowy za leczenie w prywatnym szpitalu? bo do państwowego okres oczekiwania jest bardzo długi a proces chorobowy postepuje. Czy p. Minister zreformuje SŁUŻBĘ ZDROWIA?