Psychiatria: NFZ ponownie konsultuje zarządzenie ws. pilotażu

05 Października 2018, 19:18 psychiatra

Projekt zarządzenia NFZ dotyczącego warunków zawierania i realizacji umów w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, skierowano dziś do ponownych konsultacji. 

Centrala NFZ ponownie przedstawiła do zaopiniowania projekt zarządzenia, którego celem jest realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1786).

Opinie w sprawie projektu  proszę przekazać w terminie do dnia 11 października. 

Załącznikiem jest wzór umowy na realizację pilotażu.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz