USA: Spada oczekiwana długość życia

10 Października 2018, 13:26 dane dokumenty raport

Oczekiwana długość życia Amerykanów znowu spadła. Powodem są głównie narkotyki, samobójstwa i choroby wątroby.

Zgodnie z najnowszym raportem, oczekiwana długość życia w USA spadła o 0,1 roku w 2016 r., po tym jak po raz pierwszy spadła o 0,2 roku w 2015 r.

Od 2000 r. zwiększyła się liczba zgonów spowodowana pięcioma z 12 głównych przyczyn śmierci. Chodzi o niezamierzone urazy / wypadki, chorobę Alzheimera, samobójstwa, przewlekłą chorobę wątroby i sepsę.

Według National Center for Health Statistics (HCHS) wzrost liczby niezamierzonych urazów / wypadków jest przede wszystkim konsekwencją epidemii uzależnienia od opiatów.

Skorygowana względem wieku śmiertelność z przedawkowania w przypadku narkotyków wzrosła o 72 procent, do 19,8 zgonów na 100 tys. osób, przy czym większość tych zgonów należy przypisać opioidom.

Z kolei skorygowana ze względu na wiek śmiertelność w przypadku samobójstw wzrosła o 23 procent do 13,5 zgonów na 100 tys. osób.


Zmorą choroby wątroby


Wzrost liczby zgonów z powodu przewlekłej choroby wątroby i marskości nastąpił głównie w grupie 25-34-latków. W przypadku mężczyzn odnotowano wzrost o 7,9 procent rocznie w ciągu ostatniego roku i o 11,4 procent w przypadku kobiet. Na podstawie kart zgonów nie udało się jednak dokładnie zidentyfikować przyczyn choroby wątroby.

Otyłość jednak już dawno zastąpiła spożywanie alkoholu jako główną przyczynę chorób wątroby. 75 procent dorosłych mężczyzn i 67,8 procent dorosłych kobiet w USA cierpi na nadwagę lub otyłość.

Źródło: aerzteblatt

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz