Dwie nowe osoby w Komisji Ekonomicznej MZ. Kto?

08 Października 2018, 14:18 leki pieniądze

Do Komisji Ekonomicznej, która w resorcie zdrowia zajmuje się negocjacjami cen leków, dołączyły dwie nowe osoby - poinformowało MZ. Kto zasiada teraz w komisji? Kto dołączył do składu?

Do Komisji Ekonomicznej dołączyły Monika Kruszczyńska oraz Kinga Warcholińska - obydwie z Wydziału Refundacyjnego MZ. 

Skład Komisji (stan na 08.10.2018 r.)

Imię i Nazwisko

Data powołania 

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Iga Lipska 8.02.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Główny Specjalista
Bójko Jerzy 14.10.2011 Ministerstwo Zdrowia,
Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Zastępca Dyrektora
Brzozowska Melania 14.10.2011 Departament Gospodarki Lekami
Centrala NFZ
Główny specjalistaKoordynator ds. Refundacji
Czarnogórski Michał 13.10.2011 Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Naczelnik
Jazgarska Elżbieta 14.10.2011 Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Dyrektor
Kozłowska-Plewa Grażyna 14.10.2011 ——–  —-
Monika Kruszczyńska 26.09.2018 Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ,
Wydział Refundacyjny
Starszy Specjalista
Markowski Mirosław 13.10.2011 Wydział Gospodarki Lekami
w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ
Naczelnik
Migdalski Sebastian 16.02.2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych
Staniłko Jan 1.08.2017 Departament InnowacjiMinisterstwo Rozwoju Zastępca Dyrektora
Szalak Hubert 13.10.2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy
w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ
p.o. Naczelnika
Prof. Szeligowski Mirosław I. 13.10.2011 Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik
Urban Krzysztof 26.04.2012 Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny
w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ
p.o. Kierownika
Kinga Warcholińska 26.09.2018 Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ,
Wydział Refundacyjny
Radca Ministra
 
AK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz