Wdrożenie opieki farmaceutycznej to element ewolucji systemu ochrony zdrowia

08 Października 2018, 15:52 leki apteka farmaceuta senior

Tradycyjny model apteki i farmaceuty koncentrujący się wyłącznie na wydaniu leków musi odejść powoli w zapomnienie. Zdaniem ekspertów realizujących projekt „Smart Pharmacy” , polscy farmaceuci będą musieli nie tylko przestawić swój tok myślenia na działania ukierunkowane na opiekę farmaceutyczna, ale również znacznie więcej energii poświęcić rozwojowi nowych kompetencji.

Systemy ochrony zdrowia powoli zaczynają dostrzegać potencjał drzemiący w farmaceutach. Nie dziwi więc coraz szersze zainteresowanie szeroko rozumianą opieką farmaceutyczną oraz jej wdrożeniami, które stanowią ciekawe wzorce dla krajowych aptekarzy.

Nowa jakość edukacji

W miniony weekend (6-7 października) z warsztatów realizowanych w ramach inicjatywy „SMART Pharmacy” skorzystało blisko 100 aptekarzy z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Spotkanie poprowadzone przez dwójkę ekspertów – dr Arijanę Mestrović zrzeszoną w FIP oraz Mike'a Rouse działającego w takich organizacjach jak ACPE oraz FIP – było okazją do przedstawienia kierownikom aptek nowego modelu doskonalenia zawodowego opartego na wysokiej jakości opiece nad pacjentami.

- W trakcie warsztatów dyskutowaliśmy również nad rolą farmaceuty w całościowej opiece nad pacjentem. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie. Mam nadzieje, że dojdzie do kolejnych spotkań tak, aby nasza współpraca mogła rozwijać się w kolejnych latach - podkreślił mgr farm. Michał Byliniak, prezes OIA w Warszawie i jednocześnie prezydent-elekt PGEU.

 Wyjście ze strefy komfortu

Dyskutując nad nową rolą i zadaniami dla farmaceutów eksperci podkreślili, że farmaceuci będą musieli spojrzeć na swoją pracę z zupełnie nowej perspektywy.

- We współczesnych systemach ochrony zdrowia farmaceuci nie powinni ograniczać swojej roli jedynie do działań zmierzających do wydania leku. Nadrzędnym zadaniem powinno być bowiem ich zaangażowanie w osiąganie przez pacjentów .celu terapeutycznego - podkreśliła  dr Arijana Mestrović, która jak sama podkreślała- obok przygotowania teoretycznego ma również blisko 14-letnie doświadczenie z pracy z pacjentami. Dodała, że farmaceuci pracujący zgodnie z ideą 'smart' muszą radzić sobie z potrzebami pacjentów w każdej sytuacji.

Zdaniem Michała Byliniaka wdrożenie opieki farmaceutycznej w Polsce obok zmian legislacyjnych związanych z jej usankcjonowanie w ramach projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, będzie wymagało również szerokiej debaty środowiskowej. 

- Będziemy musieli przekonać farmaceutów, że dodatkowe świadczenia w aptece to zajęcia, którymi powinniśmy się zająć. Musimy spowodować, że jako grupa zawodowa wyjdziemy ze strefy komfortu, wejdziemy w kontakt z pacjentem. W końcu pacjent też powinien czuć, że jeśli wiedza farmaceuty jest mu potrzebna i będzie mógł się do niego zwrócić, a ten znajdzie dla niego czas - dodał Michał Byliniak.

Nowa filozofia

Zdaniem Mike'a Rouse dotychczasowe przekonanie farmaceutów o tym, że ich rola wobec pacjenta kończy się na wydaniu leku, musi ulec diametralnej zmianie.

- Wedle idei opieki farmaceutycznej - stworzonej na początku lat 90-tych ubiegłego wieku prof. Charlesa Heplera oraz Lindę Strand – farmaceuci odgrywają istotną rolę w opiece nad pacjentem, a także kontrolą jego farmakoterapii - podkreślił ekspert. Dodał również, że tak rozumiana opieka farmaceutyczna wpisuje się w nowe podejście do finansowania systemu ochrony zdrowia, gdzie odchodzi się od systemu marżowego ukierunkowanego na maksymalizację zysków poprzez sprzedaż produktów, a większy nacisk kładzie się na finansowanie konkretnych usług z wachlarza dostępnych w ramach opieki farmaceutycznej.

- Liderem pod względem świadczeń dostępnych w aptekach są Stany Zjednoczone, ale tam powoli zaczynamy dyskusje o tym by płacić nie tyle co za realizację świadczenia, ale za jego efekt zdrowotny - wskazał ekspert. W jego ocenie przejście na nowy model nie będzie jednak łatwym, szczególnie, że wielu farmaceutów nie jest gotowa na przejście do nowej roli.

- Może to co powiem nie będzie zbyt popularne, ale w wielu państwach aptekarze to świetnie wykształceni i opłacani technicy wydający leki. To pokazuje,że całe środowisko musi przygotować się nie tylko do dalszej dyskusji nad swoją w systemie opieki zdrowotnej, ale również zmianami, jakie będą musiały zajść z aptekach - ocenił Mike Rouse.

AM, AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz