MF zmienia przepisy ws. zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

09 Października 2018, 9:38 kasa pieniądze

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany rozporządzenia ws. obowiązku stosowania kas fiskalnych. - (...) likwidacja proponowanych zwolnień będzie miała długofalowy skutek związany z uszczelnieniem systemu. Efektem ograniczenia zakresu stosowania zwolnień, winna być również poprawa ściągalności podatków  - tłumaczy MF. 

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących generalnie zostanie przedłużony na okres 3 lat (2019-2021), ale są wyjątki. Od nowego roku obowiązek ich stosowania ma być rozszerzony na kolejne grupy podatników.

 

Niskie obroty nadal ze zwolnieniem

Nowe rozporządzenie pozostawi zwolnienie z obowiązku stosowania kas, gdy roczny obrót podatnika nie przekroczy 20 tys. złotych dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji). Pozostanie w mocy lista rodzajów działalności, które temu kwotowemu zwolnieniu nie podlegają (m.in. dostawy wyrobów tytoniowych, usług warsztatów samochodowych, fryzjerów, doradców podatkowych).

 

Kto kupi kasę?

Zaproponowano likwidację zwolnienia  z obowiązku stosowania kas dla następujących czynności:

1. Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0).

2. Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0).

3. Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie).

4. Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

W przypadku części towarów lub usług stosowanie zwolnienia ma być uzależnione było od tego, czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą. Chodzi m.in. o energię elektryczną, gaz, gorącą wodę, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków.

Zmiana ma też objąć m.in. usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu, odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: – usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów).

MZ proponuje, aby likwidacja powyższych zwolnień z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpiła od 1 czerwca 2019 r.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz